​Dachser rozšiřuje globální síť, hodlá investovat více než 500 milionů eur

​Dachser rozšiřuje globální síť, hodlá investovat více než 500 milionů eur

25.3. - Po ekonomickém růstu v logistice způsobeném dopady pandemie koronaviru a po celosvětovém narušení dodavatelských řetězců se v roce 2023 toto odvětví vrátilo do normálního stavu. Mezinárodní logistická společnost Dachser patřila k těm, jejichž hospodářský rok byl poznamenán slabou poptávkou po logistických službách v důsledku značného nadbytku kapacit a prudkého poklesu sazeb za letecké a námořní přepravy.

V důsledku toho se obrat skupiny snížil na přibližně 7,1 miliardy eur, což je o 12,5 % méně než v předchozím roce. Přepravené objemy se snížily o 4,6 procenta na přibližně 77,4 milionů zásilek, zatímco tonáž klesla o 6,5 procenta na přibližně 40 milionů tun.

„Na pozadí oslabené globální ekonomiky a náročného tržního prostředí byly dodavatelské řetězce v roce 2023 pod podstatně menším tlakem, což nám umožnilo zaměřit se na zlepšení produktivity, kvality a využití kapacit. Zároveň jsme významně investovali do rozšíření našich sítí,“ řekl Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser. Obrat v roce 2023 byl o více než 25 procent vyšší než v posledním předkrizovém roce 2019. Tehdy skupina Dachser docílila obratu ve výši přibližně 5,7 miliardy eur.

Významné rozšíření globální sítě

V roce 2023 společnost uskutečnila strategické akvizice a založila nová joint ventures v Nizozemsku (Müller Fresh Food Logistics), Austrálii a na Novém Zélandu (ACA International), v Japonsku (50% joint venture Dachser Japan), Itálii (80% joint venture Dachser & Fercam Italia), JAR (100% akvizice Dachser South Africa) a ve Švédsku (Frigoscandia). Z těchto akvizic se v údajích o obratu za rok 2023 objevují pouze akvizice v Nizozemsku a Oceánii uskutečněné v první polovině roku.

„V roce 2023 jsme záměrně zvolili proticyklický a prozíravý přístup k investicím: třetí největší akvizicí v historii naší společnosti jsme doplnili naši evropskou síť sběrné služby v Itálii. Vstoupili jsme na klíčové trhy pro logistiku potravin v zemích Beneluxu a severských zemích. Kromě toho máme nyní vlastní pobočky na velkých zámořských trzích v Japonsku a Austrálii,“ uvedl Burkhard Eling.

Vzhledem ke konzervativním ekonomickým prognózám očekává společnost Dachser i v roce 2024 nízké objemy a jen mírný růst obratu. „V rámci plnění našeho cíle stát se nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb na světě pokračujeme v investicích do rozšiřování a zdokonalování našich logistických sítí, do digitalizace, do opatření v oblasti ochrany klimatu a samozřejmě do našich zaměstnanců," vysvětlil Burkhard Eling. V roce 2023 investovala společnost Dachser více než 244 milionů eur, v roce 2024 plánuje tuto částku zvýšit na více než 500 milionů eur.

Detailní pohled na vývoj v roce 2023

Obchodní oblast Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového a spotřebního zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), zvýšila v roce 2023 svůj obrat o 1,8 procenta na 5,8 miliard eur. Naopak počet zásilek se snížil o 4,7 procenta a přepravená tonáž o 6,5 procenta.

Obchodní divize European Logistics dosáhla obratu ve výši 4,4 miliardy eur, což je přibližně stejně jako v rekordním roce 2022. Obchodní výsledky byly dobré napříč evropskými obchodními jednotkami, přičemž Iberia se dostala na první příčku s nárůstem obratu o více než 2 %. Počet zásilek a tonáž celkově poklesly kvůli slabé německé ekonomice, což mělo negativní vliv i na úzce napojené země z regionu severní a střední Evropy.

Úspěšný finanční rok 2023 zaznamenala také obchodní divize Food Logistics, když dosáhla 9,7procentního nárůstu a obratu ve výši 1,4 miliardy eur. Tento skokový nárůst obratu byl důsledkem pozitivního vývoje zakázek německých poboček a také anorganického růstu díky akvizici společnosti Müller Fresh Food Logistics v Nizozemí a akvizici zbývajícího podílu v Dachser Maďarsko. Celkem Dachser Food Logistics přepravila 10,9 milionů zásilek, což je o něco více než v předchozím roce, přičemž tonáž poklesla o 3,8 procenta.

V obchodní oblasti Air & Sea Logistics měla zásadní vliv kombinace slabé poptávky a podstatně vyšších kapacit v letecké a námořní přepravě. Klesající sazby za přepravy byly příčinou poklesu obratu o 46,3 %, ve srovnání s rokem 2022, a to na 1,3 miliardy eur. Počet zásilek se zvýšil o 2,4 procenta, zatímco tonáž klesla o 7,9 procenta.

Kontraktní logistika – kombinace přeprav, skladování a služeb s přidanou hodnotou na míru zákazníkům – prošla v roce 2023 rovněž rozsáhlou expanzí. Společnost Dachser v průběhu roku investovala do dalších kapacit a zvýšila počet paletových míst téměř o 400 000. Společnost Dachser nyní nabízí celkem více než 3 miliony paletových míst ve 164 skladových lokalitách na pěti kontinentech.

S výhledem do budoucna oznámil Burkhard Eling, že se společnost Dachser ještě více zaměří na úzkou integraci obchodních oblastí Road Logistics a Air & Sea, a uvedl k tomu: „V příštích letech budou významné růstové impulsy přicházet z mimoevropských trhů. Abychom mohli i nadále poskytovat služby našim zákazníkům po celém světě s vysokou kvalitou a spolehlivostí, propojujeme procesy a systémy obou našich obchodních oblastí ještě těsněji, s cílem vytvořit integrované globální door-to-door řešení sběrné služby, které nazýváme Global Groupage.“

Počet zaměstnanců skupiny Dachser se v roce 2023 zvýšil o více než 1 100 osob na celkem přibližně 34 000 lidí. To je odrazem rozšíření obchodních a IT týmů a také akvizic společností Müller Fresh Food Logistics a ACA International.

Rok 2023 v Dachser Czech Republic

Společnost Dachser Czech Republic v minulém roce mimořádně investovala do rozvoje své sítě. Zahájila výstavbu vlastního překládkového skladu s administrativní přístavbou na své největší pobočce v Kladně a spustila provoz nových skladových prostor v Českých Budějovicích. Významně také rozšířila svůj koncept bezemisního zásobování a spustila další projekty pro ochranu klimatu. Celkové investice do rozvoje společnosti činily přes 330 milionů korun. Společnost Dachser Czech Republic v loňském roce zaměstnávala přes 550 lidí v osmi pobočkách a třech provozovnách, kteří v České republice odbavili 1,2 milionu pozemních, leteckých a námořních zásilek o celkové tonáži cca 870 tisíc tun. Společnost uzavřela rok 2023 s obratem ve výši přibližně 4,7 miliardy korun. „Minulý rok pro nás byl ve znamení investic a velmi nás těší, že se nám je podařilo realizovat v souladu s naší dlouhodobou strategií,“ uvedl Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic, a dodal: „I my jsme v roce 2023 zaznamenali zpomalení ekonomiky u nás i v Německu, které je největší exportní destinací České republiky, a propad sazeb v leteckých a námořních přepravách. Dále jsme se však soustředili na naše dlouhodobé cíle – zvyšování kvality našich služeb, zvýšení digitálního propojení s našimi zákazníky a ještě lepší plánování pomocí nejnovějších technologií. Velkou pozornost jsme také věnovali vzdělávání našich zaměstnanců.“

(lan)

Foto: Dachser

spinner