​Big data a jejich analýza přispívají k optimalizaci procesů

​Big data a jejich analýza přispívají k optimalizaci procesů

V každém průmyslovém odvětví se dnes k optimalizaci procesů využívají tzv. Big Data, což vede přímo ke zvýšení zisku. Pokud jde o dodavatelský řetězec, firmy musí mít přístup k přesným a užitečným informacím. Proto je využití síly Big Data zásadní pro efektivní správu dodavatelského řetězce. Jenže jaké jsou konkrétní příležitosti, které Big Data poskytují logistickému sektoru?

První a nejdůležitější z pohledu logistiky je využití potenciálu Big Data ke zvýšení viditelnosti a transparentnosti dodavatelského řetězce. Toho lze dosáhnout prostřednictvím kontroly založené na datech v reálném čase a vícefázové (procesní, rozhodovací a finanční) viditelnosti bez ohledu na umístění dat.

Společnost C.H. Robinson loni spojila své síly s technologickým gigantem Microsoft Azure. Tato spolupráce integruje platformu C.H. Robinson pro správu dopravy Navisphere do cloudové technologie společnosti Microsoft. Spojení umožňuje viditelnost v reálném čase v dodavatelských řetězcích a urychluje inovace v dopravě.

„Analýza v reálném čase je stěžejní výhodou Big Data. Doplňuje end‑to‑end viditelnost dodavatelského řetězce, kterou požaduje každá společnost, která doručuje své výrobky. Se softwarem Navisphere jdeme těmto požadavkům vstříc,“ řekl Arkadiusz Glinka, ředitel produktového managementu ve společnosti C.H. Robinson Europe.

Big Data také mohou pomoci manažerům lepším vyhodnocováním rizik a řízením kontinuity na úrovni dodavatelského řetězce tak, aby se snížil dopad případných narušení.

Široká škála datových toků dokáže rovněž pomoci při vytváření inovací pro efektivnější přepravu. Může dokonce umožnit objevování nových datových sad a poznatků, které se dosud nevyužívaly.

Někdy může docházet k nedostatečné přehlednosti a takzvaným „slepým místům“ v dodavatelském řetězci, ať už v důsledku konkrétních událostí, nebo z nedostatku integračních bodů s obchodními partnery, dopravci nebo dodavateli. I v takovém případě jsou řešením Big Data, která umožňují lepší integraci v rámci dodavatelských řetězců mezi spolupracujícími společnostmi. Zavedení mezifunkčních integračních a kooperačních přístupů s klíčovými partnery přispívá k budování kultury důvěry, vede k vyšší úrovni sdílení informací a pomáhá optimalizovat celý ekosystém dodavatelského řetězce.

(lan)

Foto: C.H. Robinson

spinner