Automatizace není módní trend, má jasné racionální důvody

Automatizace není módní trend, má jasné racionální důvody

Úspora času, peněz, lidské práce, ale i další expanze bez ohledu na limity dané dispozicí stávajícího areálu, to jsou některé z hlavních důvodů, proč logistické firmy začínají ve stále větší míře uvažovat o automatizaci procesů.

Prvořadé jsou nepochybně finance. Pokud se firma pro automatizovaný sklad rozhodne, musí počítat s poměrně vysokými investičními náklady. Počáteční investice do automatizace je vždy vyšší než do výstavby skladu obsluhovaného manuálně, avšak provozní náklady pak bývají podstatně nižší.

Velkou roli při volbě automatizace procesů však hraje i skutečnost, že díky automatizace lze využít větší výšku skladu, která je například pro manuální skladování palet nedosažitelná. Tento faktor dokáže v některých případech zastínit ostatní rozhodovací hlediska, protože investor z důvodu nedostatku skladové plochy jinou možnost pro rozšíření skladu nemá. Automatizace však nešetří pouze skladovou plochu či pracovní sílu, ale také manipulační techniku.

Kdo to dotáhne až do konce?

Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jungheinrich (ČR), poukazuje na fakt, že automatizace je v logistice v posledních letech velké téma. Stále je ale velký rozdíl mezi počtem diskuzí o možnostech automatizace, mezi projekty na papíře, a hlavně pak mezi skutečně realizovanými projekty, kterých jsou v České republice jednotky až nízké desítky ročně. Každý by rád automatizoval, ale málokdo má odvahu a vůli tento proces dotáhnout do konce.

„Problém je především v délce plánovacího a implementačního procesu. Základem je vždy důkladná analýza prostředí a nasazení, protože skutečně ne všechny aplikace jsou k automatizaci vhodné. Následuje zpracování projektu, výběr vhodné technologie a kalkulace návratnosti. Samotná realizace, stavba a uvedení do provozu je nakonec tou snazší částí. U jednoduchých projektů může vše proběhnout v rámci 12 až 15 měsíců. U velkých systémů se ale bavíme řádově o několika letech, a to je horizont, ke kterému v Česku plánuje málokterá společnost. Vždy je jednodušší nakoupit klasickou techniku a někde najít lidi, než pracovat na dlouhodobém posunu efektivity a produktivity,“ vysvětlil Martin Koudelka a podotknul, že i přesto se ale realizují velmi zajímavé projekty od jednoduchých nasazení samostatných autonomních vozíků po komplexní skladové systémy. Projektů je rozhodně každý rok více a více. Přispívají k tomu celospolečenské trendy, jako je nedostatek vhodné pracovní síly, tlak na omezení výstavby dalších logistických center na zelené louce, či tlak na konkurenceschopnost a produktivitu lidské práce.

V současnosti využívané technologie se dají rozdělit na autonomní vozíky AGV (Auto Guided Vehicle) a systémy ASRS (Automated Storage and Retrieval Systém). AGV se využívají k převozu a zakládání nejrůznějších břemen jak ve skladech, tak ve výrobě a mohou i obsluhovat sklad v podobě autonomních systémových vozíků.

Robotické vozíky a dopravníková řešení

Vývoj na poli robotizace a automatizace prošel za poslední dva roky velkými změnami. Největší rozvoj nastal u e-commerce, kde došlo k nárůstu požadavků zákazníků v desítkách až stovkách procent. Podle Martina Petříka, vedoucího oddělení marketingu společnosti Linde Material Handling Česká republika lze z celkových trendů robotizace automatizace konstatovat, že pokračuje zavádění robotických vozíků a rozmach zažívají také automatizovaná dopravníková řešení. Další trend představují řešení na automatickou paletizaci a depaletizaci zboží. Velký zájem je rovněž o efektivní řešení skladování drobných dílů. Příkladem může být ultra vysokohustotní systém AutoStore od společnosti DEMATIC, koncernového partnera Linde Material Handling.

O tom, že zavedení robotické manipulační techniky nemusí být složité, přesvědčili v Linde Material Handling své zákazníky na začátku roku. Představili tzv. AGV Warehouse Bulding Blocks, moduly, které řeší v praxi nejčastější případy nasazení robotických vozíků. Jedná se o převoz palet z dopravníku až k osmi úložnými místům na podlaze nebo také zásobování výrobní linky pomocí logistického vláčku taženého inteligentním robotickým tahačem.

Cílem je efektivita skladových procesů

„Ve skladech se začínají objevovat řešení obsahující prvky umělé inteligence, systémy, které jsou nejenom propojeny s výrobou, skladováním a objednávkami, ale umí i predikovat poptávku. Tyto systémy již dokážou pracovat s nákupním chováním jednotlivých zákazníků, zejména v oblasti B2C,“ uvedl Martin Petřík a dodal, že na úrovni automatizace dochází k daleko lepšímu propojení vozíků s WMS systémy. Skladové systémy, jako jsou třeba dopravníky, se umí s manipulační technikou synchronizovat. Vozík přijede k pásu přesně v okamžiku, kdy je to potřeba, což celkově zvyšuje produktivitu výrobních procesů.

Inteligentní systémy se také již na základě proběhlých procesů samy učí, které manipulace jsou efektivní více a které méně. Na základě toho si samy upravují algoritmy pro manipulace budoucí.

„Ukázalo se, že automatizace má nejenom zásadní vliv na zefektivnění skladových procesů, ale přispívá i ke zvýšení bezpečnosti provozu, a to hned dvojím způsobem: pokud se ve firmě zavedou robotické vozíky, zvýší se bezpečnost provozu, protože vozíky mají dokonale naprogramované trasy i bezpečnostní senzory, které je včas chrání před kolizemi,“ uvedl Martin Petřík a poukázal na druhý nezanedbatelný faktor – automatizace a robotizace prodlužují vzdálenost mezi lidmi ve skladu nebo úplně zamezují jejich kontaktu, což je dobré z hygienického hlediska.

O tom, jak je sklad závislý na lidské obsluze zranitelný, se v době pandemie přesvědčila nejedna společnost. Manažeři a vlastníci všech společností hledají cesty, jak výrobu a skladování před možnými vlivy infekcí a pandemií do budoucna ochránit. Jednou z cest je právě automatizace.Společnost Linde Material Handling v tomto směru nabídla zákazníkům další přidanou hodnotu systému Linde Safety Guard - systém nyní může sledovat nejen vzájemné přiblížení manipulační techniky a obsluhy skladu, ale i vzájemné přiblížení osob ve skladu.

Bez jednoznačné identifikace se neobejdeme

Jednu z firem, která automatizaci využívá, představuje Kiekert-CS. V jejímzávodu je denně v provozu 57 výrobních linek, které každý den produkují 180 tisíc zámků do silničních vozidel. Každý zámek se skládá z přibližně šedesáti komponentů. Už tato čísla ukazují, jak propracovaný systém zásobování výroba vyžaduje. Úkol pro logistiku tedy zní: denně dodat na výrobní linky více než deset milionů komponentů. Ty musí být dodány včas a v přesně stanovenou dobu.

„V současné době u nás vyrábíme 6700 typů zámků. To se pochopitelně projevuje na počtu komponentů, z nichž se tyto zámky vyrábí. V současné době pracujeme s více než dvanácti tisíci různými komponenty,“ řekl Petr Kuchyňa, General Manager společnosti Kiekert-CS, a zdůraznil, že logistika proto vyžaduje jednoznačnou identifikaci materiálu. Je třeba přesně vědět, jaký materiál má na konkrétní linky směřovat a ze kterého regálu je nutné vychystávat. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobu pro automobilový průmysl, je vyžadována rovněž zpětná sledovatelnost. To znamená, že musí být možné zpětně dohledat data výroby u všech zámků, jaké komponenty byly použity a také popřípadě dohledat čísla dodacích listů dodavatelů. Komponenty jsou proto skladovány v řízeném skladu, bez jakékoli papírové evidence. Celý proces řídí systém SAP.

Linka snižuje chybovost a eliminuje ztráty

Zcela automatizovanou linku pro vychystávání lékárenského zboží používá společnost Alliance Healthcare. Distribuce lékárenského sortimentu je koncentrována do skladu v Praze – Malešicích, odkud firma zásobuje všechny lékárny v Čechách. Automatická linka dokáže vyskladnit až 26 tisíc řádků objednávek denně z celkového množství 50 tisíc řádků. Linka, která pomohla výrazně snížit chybovost a eliminovat ztráty zboží, nahrazuje práci padesáti lidí, což podstatně urychluje návratnost pořizovací investice.

V největší špičce je na automatické lince vychystáno až 750 přepravek za hodinu, přičemž kapacita automatu je až 1200 přepravek za hodinu.

Automatizace umí nahradit opakovanou činnost, kterou pracovníci ve skladu vykonávají. Navíc je tato činnost vykonává lépe a bez chyb. Správné využití automatizovaného skladu rovněž dokáže zvýšit výkon, což se může projevit například na rychlejší distribuci zboží.

Jak jsme již uvedli, na začátku je nutné počítat s vyššími vstupními náklady než v případě klasického skladu. Výhody vyplývající z automatizovaného skladování se projeví po delší době.

Václav Podstawka

Foto: DEMATIC

Na snímku systém Multishuttle od společnosti DAMATIC, partnera Linde Material Handling

spinner