IAA 2012

Výrobci volají kvůli aerodynamice po změně zákonných rozměrůsilničních vozidel

Výrobci volají kvůli aerodynamice po změně zákonných
rozměrůsilničních vozidel

„Je nejvyšší čas, aby se zákonodárci na národní i evropské úrovni začali vážně zaobírat úpravou dosud povolených rozměrů vozidel,“ prohlásil v červnu ve Frankfurtu nad Mohanem dr. Georg Pachta-Reyhofen. Ředitel německé automobilky MAN Truck & Bus AG vystoupil jako jeden z řečníků na tradičním workshopu pro pracovníky médií, který před zářijovým 64. ročníkem veletrhu užitkových vozidel IAA Nutzfahrzeuge v Hannoveru uspořádal Svaz německého automobilového průmyslu VDA.

Zlepšení aerodynamické charakteristiky vozidel při zachování velikosti nákladového prostoru (vyjádřené v počtu europalet) považují výrobci spolu se snižováním valivého odporu při dopravě na dlouhé vzdálenosti shodně za nejreálnější cestu k dalším výrazným úsporám pohonných hmot, tedy i emisí CO2. Georg Pachta-Reyhofen povolení delších souprav v zájmu zlepšení jejich aerodynamických vlastností označil za jeden z hlavních předpokladů, aby mohl obor silniční dopravy dále zvyšovat svou výkonnost.

Jak velký potenciál dalších úspor pohonných hmot aerodynamika již za současného stavu techniky nabízí, demonstroval Georg Pachta-Reyhofen na příkladu studie Concept S, kterou MAN přivezl na poslední ročník IAA před dvěma lety. Součinitel odporu vzduchu Cx soupravy inspirované tvarem delfína s aerodynamicky protaženým tahačem delším o 80 centimetrů a nástavcem v zadní části návěsu se pohyboval kolem 0,3, tedy na úrovni osobního vozidla.

Aby však bylo možné tohoto potenciálu skutečně využít, musí mít výrobci v zájmu zachování současné kapacity nákladového prostoru možnost prodloužit tahač i návěs v horizontálním směru. „Nové řešení by nevyžadovalo žádné úpravy stávající dopravní infrastruktury, úspory pohonných hmot by se přitom v dálkové silniční dopravě v závislosti na charakteru dálniční komunikace pohybovaly mezi pěti a patnácti procenty,“ uvedl nejvyšší představitel automobilky MAN před 150 zástupci motoristických novinářů z celého světa.

„Že se vozidla budou muset prodlužovat, je evidentní. Není důležité o kolik, to bude teprve předmětem diskuse, ale v zájmu snižování spotřeby a emisí CO2 to bude zkrátka nezbytné,“ potvrdil člen představenstva koncernu Daimler AG zodpovědný za úsek užitkových vozidel a autobusů Andreas Renschler.

Jen prodloužená zkosená záď návěsu („boat tail“) by podle jeho odhadu mohla ušetřit až pět procent paliva. Dnes povolenou maximální délku soupravy – 16 metrů – by však překročila asi o 40 centimetrů. Za jeden z úkolů výrobců proto nyní považuje přesvědčit zákonodárce o nutnosti změn. „Nové nápady potřebují nové rámcové podmínky. (…) a současné maximální povolené rozměry jsou už dvacet pět let staré,“ poznamenal Andreas Renschler.

Bernard Krone: Evropská komise je pro prodloužení o půl metru

„Zákonodárci nás musí nechat nadechnout a povolit menší odchylky v délce, výšce a šířce vozidel,“ podpořil oba řečníky předseda rady Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG Dr.-Ing. E.h. Bernard Krone. „Zcela nedávno nám Evropská komise naznačila, že se na prodloužení celkové délky vozidel o 500 milimetrů dívá pozitivně.

Podmínkou však zůstává, že prodloužení bude moci sloužit pouze účelu zlepšení aerodynamiky, nikoli zvětšení ložné délky. Doufáme, že konkrétní rozhodnutí zveřejní a uvede v platnost ještě v průběhu letošního roku,“ dodal.

Emisní cíle roku 2030

V roce 2008 si evropští výrobci nákladních vozidel v rámci iniciativy Vize 2020 stanovili společný cíl snížit emise CO2 od roku 2005 do roku 2020 o dalších 20 procent. „Tento cíl máme stále před očima – a navzdory normě Euro 6 se k němu úspěšně blížíme. Teď už se však musíme zamýš-let nad horizontem do roku 2030,“ řekl dále Andreas Renchler.

Za realistický považuje v tomto časovém horizontu další snížení spotřeby o deset procent, tedy zhruba na 23 litrů na sto kilometrů.

Připomněl, že podle odborníků se světový trh vozidel s celkovou hmotností nad šest tun mezi lety 2011 a 2025 zvýší zhruba o dvě třetiny. A podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD se světové výkony silniční nákladní dopravy do roku 2050 více než ztrojnásobí.

Téměř nulové emise škodlivin

Skepticky se zástupci automobilového průmyslu ve Frankfurtu vyjádřili na adresu Světové zdravotnické organizace, která letos emise vznětových motorů definitivně zařadila na seznam karcinogenních lá­tek.

Andreas Renchler v této souvislosti připomněl, že od začátku devadesátých let se objem škodlivých emisí, které vydává silniční souprava, snížil v průměru o 85 procent. A nastupující norma Euro 6 přinese v Evropě snížení emisí oxidů dusíku z vozidla o dalších 80 procent. „Hovoříme již o hodnotách, které jsou stěží měřitelné,“ zdůraznil. Moderní nákladní vozidla mají „příkladnou“ ekologickou stopu, uvedl k tomu prezident VDA a někdejší spolkový ministr dopravy Matthias Wissmann. „Podle nové normy Euro 6 jsou užitková vozidla prakticky bezemisní,“ zdůraznil. O to důležitější podle něj je, aby zákonodárci urychleně rozhodli na nových nástrojích, aby dopravci měli jasno při plánování svých investic. To by mělo zahrnout i zvláštní, nižší sazby mýtného pro vozidla třídy Euro 6.

Kriticky na adresu Bruselu

Matthias Wissmann se dále kriticky vyjádřil na adresu dopravní politiky, kterou bruselská administrativa shrnula v dokumentu Bílá kniha pro dopravu s cílem převést do roku 2030 téměř třetinu všech silničních přeprav nad 300 kilometrů na železnici a vodní cesty.

„Všichni odborníci vědí, že potenciál železnice pro přepravy na dlouhé vzdálenosti by měl být využíván co nejvíce. Ale stanovovat konkrétní čísla není dobrý přístup. Kdokoli věří tomu, že dráhu a vodní cesty lze podpořit uvalováním dalšího zatížení na silniční nákladní dopravu, štěká u špatného stromu. Utrpěla by tím výkonnost celého dopravního systému,“ zdůraznil. Evropskou komisi vyzval k inteligentní dopravní politice založené na podpoře inteligentních inovací ve všech dopravních oborech. V silniční dopravě je to podle něj například právě i změna maximálních rozměrů. „Dva delší kamiony by přepravily stejný objem zboží jako tři současné. A ušetřilo by se přitom až třicet procent paliva, tedy i emisí CO2,“ řekl.

Světový trh užitkových vozidel zůstává na cestě k růstu

Atmosféru před letošní nejvýznamnější evropskou přehlídkou užitkových vozidel a doplňkových služeb poznamenává rozdílný vývoj v Evropě a ve zbytku světa. Světový trh nákladních vozidel nad šest tun letos podle Matthiase Wissmanna vzroste o pět procent na 3,27 milionu kusů. Zvláště dynamicky by se měl rozvíjet americký trh. Svaz německého automobilového průmyslu VDA při odhadu vychází z předpokladu, že jen v USA se odbyt zvýší o pětinu na 366 tisíc vozidel.

Naopak v Evropě bude odbyt nákladních vozidel nadále ovlivňovat dluhová krize. V některých zemích se již na poptávce projevuje velmi negativně. „V průběhu roku 2012 proto očekáváme v kategorii nad šest tun celkové hmotnosti registraci 150 až 256 tisíc nových vozidel. To bude ve srovnání s loňským rokem představovat pokles o dvě až čtyři procenta. Čím dříve se podaří finanční trhy stabilizovat, tím rychleji nabude trh užitkových vozidel zase více dynamiky,“ řekl Matthias Wissmann.

Na pozadí obtížné hospodářské situace v Evropě je nicméně vývoj průmyslu výroby užitkových vozidel v Německu poměrně uspokojivý. „Odvětví výroby užitkových vozidel prošlo vážnou krizí roku 2009 posíleno,“ uvedl prezident VDA. Němečtí výrobci podle něj loni zvýšili výrobu o zhruba čtvrtinu na více než 1,2 milionu vozidel. I v prvním čtvrtletí letošního roku se výroba přímo v Německu zvýšila o čtyři procenta na 106 300 vozidel, i když se přímo na domácím německém trhu v prvních pěti měsících odbyt snížil o šest procent.

Loňský rok byl podle Matthiase Wissmanna úspěšný i pro výrobce návěsů a nástaveb. Objem výroby těžkých návěsů se zvýšil o polovinu na 76 tisíc kusů. V prvním čtvrtletí dokázali výrobci udržet úroveň exportu i výroby. Pro celý rok očekává VDA v Německu 56 tisíc nových registrací návěsů a vícenápravových přívěsů. Prezident VDA v této souvislosti ocenil výlučnou pozici německých výrobců, kteří v tomto segmentu v celé západní Evropě ovládají zhruba polovinu trhu.

Oživení v příštím roce

V příští rok má prezident VDA důvěru. „Pokud se podaří zvládnout dluhovou krizi, lze v příštím roce opět počítat s vyšší dynamikou,“ řekl. V zemích eurozóny Matthias Wissmann předpovídá nárůst o 0,8 procenta, což by se mělo projevit i na poptávce po užitkových vozidlech. Doprava by měla být nadále růstovým trhem; podle střednědobé prognózy do roku 2015 by měla silniční nákladní doprava ročně růst o 3,3 procenta.

Na IAA letos více vystavovatelů a na větší ploše

Brány 64. ročníku Mezinárodního veletrhu užitkových vozidel IAA se v Hannoveru otevřou ve dnech 20. až 27. září. Pro návštěvníky budou připraveny expozice více než 1700 vystavovatelů z více než čtyřiceti zemí. Z České republiky by mělo přijet dosud rekordních osm vystavovatelů.

Matthias Wissmann očekává, že letošní ročník počtem vystavovatelů překoná předloňský veletrh, druhý nejvíce zastoupený v celé historii IAA. Zvýšit by se měl i počet návštěvníků, kterých naopak předloni do Hannoveru přijelo o něco méně.

Veletrh se letos uskuteční pod mottem Užitková vozidla: pohánějí budoucnost, které vyjadřuje mimořádné inovační nasazení průmyslu jejich výroby a vysokou efektivitu užitkových vozidel. Úsilí o snižování spotřeby se táhne celou historií veletrhu, v posledních letech však stále více nabývá na významu. Už při prvním ročníku veletrhu se hovořilo o potřebě zlepšování aerodynamických vlastností nákladních vozidel. Mercedes-Benz například na první IAA Nutzfahrzeuge vystavil designovou studii EXT-92. A už před dvaceti lety byly mezi exponáty také hybridní nebo elektrické pohony.

Prakticky zcela ve znamení ochrany životního prostředí a úsporných technologií však byl až zatím poslední ročník veletrhu v roce 2010. Letošní veletrh, který se koná jen zhruba rok před vstupem nejpřísnější emisní normy Euro 6 v platnost, bude v tomto směru představovat další milník.

Veletrh přiblíží i další inovace na poli zvyšování bezpečnosti užitkových vozidel a silniční dopravy. Všechna tato témata budou i předmětem četných odborných akcí a kongresů v rámci doprovodného programu veletrhu.

„Přípravy IAA jsou v plném proudu. Těšíme se na Hannover s plnou důvěrou a už nyní můžeme říci, že letošní IAA Užitková vozidla bude mít více vystavovatelů a pokryje větší výstavní plochu než úspěšný ročník 2010,“ řekl Matthias Wissmann.

V Hannoveru nejméně do roku 2020

První samostatný veletrh užitkových vozidel IAA Nutzfahrzeuge VDA v Hannoveru uspořádal před dvaceti lety; od té doby se v sudých letech pravidelně střídá s veletrhem osobních vozidel. Během dvou desetiletí se veletrh vypracoval do pozice vrcholné evropské i světové akce oboru silniční dopravy, logistiky a nejmodernějších technologií pro zajištění mobility.

Místem konání veletrhu zůstane přinejmenším do roku 2020 Hannover. Zástupci veletržní správy a Svazu německého automobilového průmyslu podepsali v červnu v Berlíně dohodu o dalších čtyřech ročnících. „Naši vystavovatelé si umístění v Hannoveru velice cení,“ řekl Matthias Wissmann. Vyzdvihl zejména skvělé dopravní napojení a podporu ze strany výstavní správy.

Veletržní správa se v dohodě zavázala k tomu, že bude intenzivněji než dosud zajišťovat účast zahraničních vystavovatelů a návštěvníků veletrhu. Do budoucna by se měla také více angažovat v tvorbě technického zázemí pro vystavovatele.

Luboš Spálovský www.iaa.de

spinner