​Španělsko snížilo minimální věk řidiče těžkých nákladních vozidel na 18 let

​Španělsko snížilo minimální věk řidiče těžkých nákladních vozidel na 18 let

4.2. - Španělsko učinilo krok, který má zvýšit atraktivitu povolání u nové generace řidičů. Nedávný nový španělský zákon snižuje minimální věk pro řízení těžkých komerčních vozidel na 18 let a pro vozidla dopravy osob v mezinárodní dopravě na 21 let – s možností snížit ji v budoucnu na 18 let.


Toto byl již dlouho trvající požadavek oboru silniční dopravy vůči španělské vládě. S mírou nezaměstnanosti mladých v zemi přes 40 procent znamená, že snížení minimálního věku otevře příležitosti nových zaměstnání pro mladé.

Co znamená tato klíčová změna pro celý sektor?

K tomu uvedl Ramón Valdivia, generální ředitel Svazu mezinárodních silničních dopravců ASTIC: „My jsme vždy považovali tříletou mezeru (a pětiletou v případě dopravy osob) mezi věkem, kdy mohou mladí lidé ukončit středoškolské vzdělání, jenž je 18, a minimálním věkem pro získání licence nákladního řidiče, jenž byl 21 let, za závažnou překážku pro mladé lidi, aby vstoupili do oboru. Nedostatek mladých profesionálních řidičů v naší zemi je akutní, zatímco nezaměstnanost mladýcch překračuje 40 procent. Je příliš brzy na posouzení dopadu této změny v předpise, ale je tu definitivně potenciál zaujmout mladou generaci pro toto povolání“.

A názor Francisca Campose, ředitele největší autobusové firmy ALSA v zemi? „Nový zákon je pozitivním krokem. Umožní mladým lidem, aby se stali řidiči a aby zaplnili prázdná místa ve španělských firmách. Avšak jsou tu další bariéry, které je třeba odstranit, aby se to mohlo realizovat. Překážkou jsou vysoké náklady, spojené se získáním profesionální licence, kterou je možno získát jen v soukromých zařízeních. Na druhé straně mladí řidiči si někdy uvědomují, že jsou nevyzrálí k závažné odpovědnosti řídit autobusy. To si vyžaduje změnu. Musíme přesvědčit, že školicí systémy jsou dobré a že zajišťují bezpečnost. Data ukazují, že silniční bezpečnost není záležitostí věku," uvedl.

Jiří Kladiva

Foto: LAN
spinner