​Scania dodá 75 elektrických nákladních vozidel společnosti ASKO

​Scania dodá 75 elektrických nákladních vozidel společnosti ASKO

29.5. - Scania a přední norský velkoobchod potravin ASKO dlouhodobě spolupracují v oblasti dodávek nákladních vozidel a společně společně zkoumají nové technologie v oblasti elektrifikace. V následujících třech letech proto Scania dodá společnosti ASKO až 75 elektrických akumulátorových nákladních vozidel.

Začátkem letšoního roku nasadila společnost ASKO do provozu čtyři nákladní vozidla Scania s pohonem na vodíkové palivové články a v únoru rozšířila společnost ASKO svůj vozový park o další dvě elektrická akumulátorová nákladní vozidla pro rozvoz zboží. Společnost ASKO nyní na základě své tříleté rámcové smlouvy se společností Scania zveřejnila svůj záměr objednat až 75 elektrických nákladních vozidel.

„Naším cílem je mít do roku 2026 flotilu nákladních vozidel, které neprodukují žádné emise. Elektrická akumulátorová nákladní vozidla Scania jsou pro společnost ASKO důležitým krokem na cestě k dopravě bez fosilních paliv,“ řekl Torbjørn Johannson, předseda představenstva společnosti ASKO NORGE AS.

„Je velmi potěšující, že pokrokové společnosti nyní podnikají konkrétní kroky ve snaze odklonit se od těžkých nákladních vozidel vyznačujících se vysokými emisemi uhlíku,“ uvedl Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania. „Společnost ASKO tímto činí přesně ten druh závazku, který je potřebný k dosažení cíle stanoveného v Pařížské dohodě, jímž je omezení globálního oteplování nejlépe na úroveň nepřekračující 1,5 °C.“

Scania nedávno představila své schválené cíle založené na současném výzkumu (Science Based Targets), které zahrnují nejen výrazné snížení vlastních emisí uhlíku, ale také jasný kvantifikovaný záměr zajistit snížení emisí i u svých zákazníků. „Dohoda se společností ASKO je hmatatelným příkladem toho, jak spolupracujeme se zákazníky na přechodu směrem k řešením udržitelné dopravy,“ řekl Henrik Henriksson.

Oficiální plány společnosti Scania týkající se uvedení elektrických akumulátorových nákladních vozidel na trh budou představeny ve druhé polovině roku 2020.

(lan)

Foto: Scania

spinner