Plénum Evropského parlamentu je pro ekologizaci silniční nákladní dopravy

Plénum Evropského parlamentu je pro ekologizaci silniční nákladní dopravy

Plénum Evropského parlamentu historické přijalo minulý týden historické rozhodnutí podpořit účinnost a ekologizaci silniční dopravy prostřednictvím revize směrnice o hmotnostech a rozměrech. Vzhledem k tomu, že pro dekarbonizaci neexistuje žádné zázračné řešení, nelze pominout snadno dostupný krok, která představují větší vozidla.

Plénum Evropského parlamentu tak potvrdilo zprávu Isabel García Muñozové, hlavní zpravodajky Parlamentu pro směrnici o hmotnostech a rozměrech. Podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU je nejdůležitější to, že verze parlamentu zpřesňuje pobídky navržené Evropskou komisí, které mají pomoci odvětví komerční silniční dopravy dosáhnout cílů dekarbonizace.

Mezi pobídky, které podpořilo plénum, patří:

výjimky z hmotnosti pro vozidla s nulovými emisemi;

dodatečné pobídky pro vozidla používaná v silniční části kombinované a intermodální dopravy;

možnost používat 44tunové soupravy a vysokokapacitní vozidla evropského modulárního systému pro přeshraniční přepravu mezi dvěma souhlasícími členskými státy.

Plenární zasedání však potvrdilo komisí navržené datum ukončení opatření v roce 2034, po němž se usnadnění přeshraniční přepravy 44 tun bude vztahovat pouze na provozovatele s vozidly s nulovými emisemi. Tento přístup není, jak IRU upozorňuje, technologicky neutrální.

Ředitelka sekce IRU pro prosazování zájmů v EU Raluca Marianová uvedla: „Evropský parlament dal velmi důležitý signál, že je zapotřebí pobídek, které pomohou provozovatelům silniční dopravy dále dekarbonizovat jejich provoz. Usnadnění překračování hranic o čtyři tuny navíc a podpora vnitrostátní a přeshraniční dopravy pomocí vysokokapacitních souprav vozidel není jen o zlepšení silniční dopravy, ale také o zlepšení dopravy obecně, stejně jako o zlepšení životního prostředí. Pro dynamickou ekonomiku EU by se doprava neměla týkat pouze silniční, železniční, námořní nebo letecké dopravy. Měla by být o co nejlepším využití všech druhů dopravy.“

„Jsme rádi, že se plénum parlamentu řídilo pragmatickou zprávou Isabel García Muñozové, jak byla přijata ve výboru pro dopravu, a neupadlo do pasti stavění jednoho druhu dopravy proti druhému,“ dodala.

Raluca Marian uvedla: „Přestože tento soubor nebude projednáván s Radou v rámci současného legislativního období, jedná se o důležitý signál členským státům, že Evropský parlament podporuje pobídky pro vozidla s nulovými emisemi. Pokud jde o pobídky pro vozidla s nulovými emisemi, v Radě stále panuje velké váhání. Členské státy musí pochopit, že nemůžeme urychlit zavádění vozidel s nulovými emisemi bez doprovodných provozních pobídek.

Změnu podporuje i ACEA

Termín splnění nejambicióznějších světových cílů v oblasti dekarbonizace nákladních vozidel a autobusů do roku 2030 se rychle blíží. Zatímco výrobci nákladních vozidel a autobusů zvyšují výrobu vozidel s nulovými emisemi, naši zákazníci musí být schopni je provozovat stejně výhodně jako modely s dieselovým pohonem, uvedla Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA).

„Stávající pravidla týkající se hmotností a rozměrů již nevyhovují svému účelu a ve skutečnosti znevýhodňují vozidla s nulovými emisemi, která jsou obvykle těžší,“ prohlásil Thomas Fabian, ředitel sekce ACEA pro užitková vozidla. „Zvýšení hmotnosti o čtyři tuny a zvýšení hmotnosti na nápravu o jednu tunu, které schválil parlament, mají za cíl napravit nerovnováhu u modelů s dieselovými motory, ale jsou zapotřebí další úpravy,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že závod o dekarbonizaci nákladních vozidel a autobusů nabírá na obrátkách, je podle ACEA významným zlepšením také zkrácení doby pro zavedení pro členské státy o jeden rok. Evropští výrobci nákladních automobilů a autobusů nyní naléhavě vyzývají členské státy, aby si s dokumentací pospíšily.

Železnice úpravy odmítá

Výkonný ředitel německé asociace Allianz pro Schiene Dirk Flege před jednáním pléna uvedl, že v případě přeshraničního povolení by daňoví poplatníci v celé Evropě mohli čelit vysokým nákladům. „Jen kvůli přizpůsobení silniční sítě mimořádně dlouhým vozidlům by se musely s obrovskými náklady a za peníze daňových poplatníků přestavět křižovatky, kruhové objezdy, tunely a odpočívadla. Dlouhá nákladní vozidla navíc představují riziko pro bezpečnost silničního provozu, například na železničních přejezdech nebo při předjížděcích manévrech, které se tak stávají výrazně nebezpečnějšími.“ „Pokud zlevníte kamionovou dopravu přidáním další délky, v konečném důsledku podpoříte a sklidíte více kamionové dopravy. A to je v rozporu se vším, co si EU stanovila pro ochranu klimatu,“ dodal Dirk Flege.

(lan)

Foto: LAN

spinner