Ministerstvo dopravy prověří způsob měření emisí a technických kontrol vozidel

Ministerstvo dopravy prověří způsob měření emisí a technických kontrol vozidel

15.2. - Ministerstvo dopravy plánuje zpracovat analýzu současného způsobu měření emisí a provádění technických kontrol automobilů. Cílem je vyhodnotit stávající rizika české praxe a srovnat ji s Rakouskem, Polskem a Německem. Ministerstvo tak reaguje na zpochybňování činnosti stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME). Po vyhodnocení kontroly úřad zpracuje návrh opatření ke snížení případného protikorupčního jednání. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy ministerstva.

"Chceme identifikovat rizikové body české právní úpravy a navrhnout omezení případného korupčního jednání a tím transparentně ukázat, jak současný systém v České republice funguje a kde je možné ho zlepšit i přesto, že již byla v posledních letech řada opatření pro snížení rizika zneužití realizovaná," uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

V prvním kroku ministerstvo osloví odborné poradce, kteří budou současný systém měření technických parametrů vozidel nezávisle analyzovat i ve srovnání s dalšími evropskými státy. V analýze se budou zaměřovat na úspěšnost STK a SME, tedy například na počty kontrolovaných vozidel za určený čas, průchodnost technických kontrol, procento vozidel s nedostatečným technickým stavem.

Ministerstvo následně vyhodnotí dosavadní sankce pro provozovatele STK a SME a kontrolní techniky STK a využívání zákonných prostředků pro případné omezení podvodů s výsledky technických prohlídek. Součástí výstupu bude i návrh zlepšení právní úpravy STK a SME v Česku.

"Ministerstvo průběžně sleduje trendy v měření emisí, a na základě toho pak upravuje postupy v měření a požadavky na přístroje pro měření, tak aby co možná nejvíce odpovídaly současnému stupni technického pokroku v této oblasti," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Příkladem je podle něj požadavek na nové měřicí přístroje, kterými se musely STK vybavit nejpozději od 1. března 2022. S tím souvisela nová metodika měření emisí a jejich vyhodnocování a zasílání výsledků na krajské úřady k provádění kontrol konkrétních STK.

Na základě své činnosti ministerstvo ročně zasílá na příslušné krajské úřady nebo obce s rozšířenou působností oznámení o podezření z přestupku kontrolních techniků nebo STK a SME k dalšímu šetření. Sankce pro techniky činí částky do 50 000 korun, v případě korupce kontrolního technika až 500 000 korun. V případě přestupků STK a SME může stát uložit sankci podle závažnosti do 50 000, 500 000 nebo pěti milionů korun. Ke kontrole emisí u vozidla může navíc může provádět i Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s policií formou namátkových kontrol. Od roku 2025 bude kontrola v samostatné kompetenci Inspekce silniční dopravy a nebude potřeba asistence policistů.

(čtk)

Foto: Ministerstvo dopravy

spinner