​IRU: Kriminální činy provázející blokády poškozují dopravce

​IRU: Kriminální činy provázející blokády poškozují dopravce

27.2. - Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, jejímž je členem i Sdružení ČESMAD Bohemia, reaguje na protesty zemědělců v západní Evropě. Mnohé vážně narušily logistické řetězce, zablokovaly klíčové trasy, došlo k napadení nákladních automobilů a zničení nákladů, přičemž policie byla často pouze pasivním svědkem. Náklady pro řidiče a dopravní firmy jsou obrovské a stále rostou.

Vlna protestů zemědělských skupin v posledních měsících používá podobnou taktiku: blokuje klíčové obchodní trasy, včetně dálničních spojů, hranic, distribučních center a přístavů, aby narušila dopravu. Řidiči uvíznou na silnici a jsou dlouho drženi jako rukojmí bez přístupu k jídlu, vodě a hygienickým zařízením, zatímco zboží je dodáváno s obrovským zpožděním. IRU již vyzvala orgány EU a členských států, aby učinily více pro zachování životně důležitých obchodních cest a cest mobility.

Průměrné náklady řidiče nebo provozovatele zablokovaného kamionu činí přibližně 100 EUR za hodinu. Širší ekonomické náklady již dosáhly mnoha milionů eur.

Protesty se stále častěji mění v násilnosti, zejména ve Francii, když jsou kamiony a řidiči napadáni maskovanými gangy protestujících, kteří poškozují vozidla a ničí náklad, zejména potraviny. Jedná se o trestný čin poškozování kamionů a jejich nevinných řidičů, celého odvětví dopravy a lidí, pro které jsou potraviny určeny. Je smutné, že protestující útočí především na kamiony registrované v zahraničí, často ze sousedních zemí. Hodnota nákladu se značně liší, ale jeden kamion může převážet potraviny v hodnotě 100 000 EUR i více. Pojištění se většinou na škody nevztahuje, protože výtržnosti jsou ve většině pojistných smluv vyloučeny. Neplatí to ani zákazníci.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová řekla: "Už toho bylo dost. Nevinní řidiči a provozovatelé dopravy se jen snaží dělat svou práci a dopravovat potraviny a další nezbytné zboží na trhy po celé Evropě. Každý má právo protestovat, ale ne právo vyhrožovat řidičům, útočit na kamiony a ničit majetek. A pokud dojde k nákladným zpožděním, útokům a ničení, někdo za to musí zaplatit."

Vlády v celé Evropě často selhávají při zajišťování kontinuity logistických řetězců a při ochraně řidičů, kteří se prostě snaží dělat svou práci. Neschopnost vlády jednat a chránit právní stát často dokládají záběry policie, která je sice přítomna na místě, ale nepokouší se zabránit škodám způsobeným trestnou činností. Raluca Marianová uzavřela: "Vlády mají povinnost zajistit volný pohyb zboží a zaručit bezpečnost řidičů a jejich nákladu. Systémové narušení autority a pořádku, které je patrné při těchto protestech, vyvolává oprávněný nárok obětí - dopravců - na odškodnění od vlád za jejich ztráty. Pokud vlády neplní svou ochrannou roli, musí škody uhradit. Nikdo jiný to neudělá. Dopravci nyní potřebují jednoduché a transparentní postupy pro uplatnění nároku na náhradu škody."

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner