EvoBus rozšíří svůj výrobní závod v Holýšově

EvoBus rozšíří svůj výrobní závod v Holýšově

Před dvěma týdny v Holýšově položili zástupci společnosti Daimler Buses základní kámen nové výrobní haly tamního závodu. Ten v budoucnu převezme kompletní výrobu karoserií zájezdových autobusů a nadále bude dodávat komponenty karoserií městských autobusů.

Přiblížení historie společnosti, plánů do budoucna i samotného aktu položení základního kamene se ujali mimo jiné ředitel výrobního závodu Holýšov Volkan Tutal, ředitel Daimler Buses Till Oberwörder, jednatel EvoBus Česká republika dr. Thomas Rohde, ředitel výroby Daimler Buses dr. Marcus Nicolai, vedoucí projektu závodu Holýšov Simon Schneider a starosta města Holýšov Jan Mendřec.

Společnost Daimler Buses je podle nich největším a nejrentabilnějším výrobcem autobusů na světě. Aby si evropské závody zachovaly svou výkonnost i v budoucnosti, odhlasovala společnost řadu opatření pro zvýšení efektivity ve výrobě. Celkově bude na změny ve výrobní síti v příštích letech vynaloženo zhruba 340 milionů €. Přibližně 140 milionů € půjde v evropských závodech na optimalizaci struktur a zvýšení efektivity procesů.

Evropské výrobní závody EvoBus v Mannheimu, Neu-Ulmu a v Holýšově dlouhé roky úspěšně spolupracují. Současné struktury i rozdělení práce však již neodpovídá požadavkům na moderní výrobní procesy. Rozdělení působnosti zvyšuje efektivitu výrobních závodů a zlepšuje i procesy týkající se kvality. Každý závod se do budoucnosti zaměří na určité klíčové kompetence, zjednoduší se procesy a trasy dodávek se zkrátí.

Závod v Mannheimu se profiluje jako kompetenční centrum pro výrobu městských a linkových autobusů Mercedes-Benz. Výrazně se zaměří na oblast elektromobility a za tímto účelem se posílil příslušné vývojářské kompetence. V letošním roce vyrobí první sériový autobus na elektrický pohon.

Závod v Neu-Ulmu se stane kompetenčním centrem pro zájezdové autobusy. Kromě výroby kvalitních zájezdových autobusů Setra se tým vývojářů bude věnovat také oblasti autonomního řízení a vývoji moderních bezpečnostních systémů.

Výrobní závod v českém Holýšově v budoucnu převezme kompletní výrobu karoserií zájezdových autobusů a nadále bude dodávat komponenty karoserií městských autobusů.

Expanze v Holýšově

Na základě posílení kompetencí závodu v Holýšově bylo rozhodnuto o jeho rozšíření. Plocha holýšovského závodu se rozroste o více než třináct hektarů na celkových 23,4 ha. Za tímto účelem bude v Holýšově vybudován nový komplex výrobních hal, v kterých se z dosavadních segmentů budou vyrábět celé skelety zájezdových autobusů. V halách dojde k novému uspořádání výroby, aby byl dodržen štíhlý výrobní proces a optimální materiálový tok.

Výrobní plocha se rozroste o 30 000 metrů čtverečních a bude doplněna také o samostatnou administrativní budovu a potřebnou infrastrukturu. Investice na rozšíření výrobního závodu spadá do celkové optimalizace výrobní sítě, která představuje celkovou hodnotu 140 milionů €. Podstatná část této investice je plánována na expanzi závodu v Holýšově. Investice zahrnuje výstavbu komplexu hal a vybavení nové svařovny, nových technologií pro antikorozní úpravu kataforézním lakováním, které představují nejmodernější a k životnímu prostřední nejšetrnější zařízení v Evropě. Prostředky budou také využity pro přestavbu stávajících hal pro montáž opláštění a nástřiku podvozků. Investice pro jednotlivé závody v produkční síti se obtížně vyčíslují, protože jde o komplexní změnu.

Z výrobního závodu se bude dodávat přibližně 3000 segmentů karoserií městského autobusu Citaro, které se pak v Mannheimu sestaví do kompletní karoserie. V případě skeletů pro zájezdové autobusy jde o navýšení podílu práce na jednotku. Počet vyrobených kompletních skeletů by mohl dosahovat až 3000 jednotek za rok. Nově celé skelety po sváření projdou antikorozní povrchovou úpravou v nové kataforetické lakovně, kde se v lázni s lakem ponoří celá konstrukce a automatizovaně se přesune k sušení a montáži vybraných komponentů opláštění. Tyto fáze výroby představují pro závod v Holýšově nové procesy s vyšší přidanou hodnotou. Kompletní karoserie pak budou přepravovány do výrobního závodu Neu-Ulmu k dalšímu zpracování.

První kompletní karoserie opustí výrobní závod v roce 2019, postupně budou do výroby nabíhat různé typy autobusů až do posledního modelu, který se zařadí do výroby v roce 2021.

Výrazně se zvýší i počet zaměstnanců

S rozvojem závodu v Holýšově dojde i k navýšení počtu zaměstnanců, který bude představovat přibližně 400 pracovních míst. Tato místa budou postupně obsazována s nabíhající výrobou. Nebude se měnit jen počet zaměstnanců, ale i struktura a profese. Nově vzniknou pozice technologů a techniků v nových oborech, jako jsou lepení a povrchové úpravy. Navýší se také počet administrativních pracovníků a pracovníků v logistice, svařovně a montáži.

Strategické rozhodnutí o rozšíření závodu je podle zástupců společnosti Daimler Buses velkým závazkem do budoucnosti, který výrazně zvyšuje důležitost a postavení závodu v Holýšově jako samostatného kompetenčního centra pro karoserie v celé výrobní síti koncernu Daimler. Daimler Buses bude i nadále důsledně utvářet mobilitu budoucnosti.

EvoBus působí v České republice 20 let

EvoBus Česká republika působí na českém trhu již 20 let. Od roku 1998 vznikají ve výrobním závodě v Holýšově segmenty karoserií pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. Moderní, postupně se rozšiřující výrobní středisko navázalo na původní výrobu autodílů v Holýšově a převzalo výrobu segmentů pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. V roce 2001 byl otevřen vlastní výrobní závod. Ve fázích bylo investováno do dalších výrobních kapacit a během dalších čtyř let byly vybudovány haly 12 a 13, kde vznikaly podvozkové části karoserie.

V polovině roku 2006 bylo otevřeno v Praze nové servisní a prodejní centrum, které se začalo stavět na zelené louce v dubnu 2006 a v plném provozu bylo již v říjnu.

V roce 2012 byla uvedena do provozu hala 20, která zajišťovala prostor pro výrobu čelních dílů a střech autobusů. V současné době EvoBus Česká republika zaměstnává 640 zaměstnanců.

(lan)

spinner