Eurowag přiváží na Slovensko čisté biopalivo z obnovitelných zdrojů

Eurowag přiváží na Slovensko čisté biopalivo z obnovitelných zdrojů

13.2. - Až o 90 % nižší emise oxidu uhličitého, vynikající výkon a možnost tankovat automobily s moderními vznětovými motory bez jakýchkoli úprav. Biopalivo HVO100 je udržitelnou alternativou fosilní nafty, která umožní společnostem lépe plnit stále přísnější ekologická kritéria. Nyní ji mohou tankovat i dopravci na Slovensku. Najdou ji na čerpací stanici Eurowag v Malackách.

„Vzhledem k obecnému tlaku na snižování emisí v celém dodavatelském řetězci a rostoucímu důrazu na ESG je pro dopravce zásadní, aby byli schopni splnit přání svých zákazníků, pokud jde o lepší udržitelnost a nižší uhlíkovou stopu,“ řekl Dávid Halász, vedoucí oddělení alternativních paliv společnosti Eurowag. „Tankování HVO100 namísto konvenční nafty je skutečně velmi efektivní cestou. Pokud se dopravci rozhodnou, mohou začít snižovat emise prakticky okamžitě, a to s využitím svých stávajících nákladních vozidel se spalovacími motory, aniž by museli provádět jakékoli zásahy do vozidla. HVO100 tak odstraňuje hlavní překážku, kterou je u jiných nízkoemisních a bezemisních paliv nutnost obrovských investic do vozového parku,“ doplnil Dávid Halász.

Důležité pro splnění kritérií ESG

Biopalivo HVO100 se vyrábí výhradně z obnovitelných zdrojů, a má proto velký potenciál v komerční nákladní dopravě. Díky tomu mohou dopravci snadno zavádět nízkoemisní řešení. HVO100 je nejudržitelnějším palivem na trhu pro dnešní dieselová vozidla. Ve srovnání s běžnou naftou snižuje emise CO2 až o 90 %, emise pevných částic a uhlovodíků o 30 %, emise oxidu uhelnatého o 24 % a produkuje o 9 % méně oxidů dusíku.

To dopravcům výrazně usnadní snižování emisí a může se stát konkurenční výhodou v oblasti ESG. Stále více společností působících v Evropské unii totiž postupně musí podávat zprávy o nefinančních parametrech, kterými zatěžují životní prostředí. Vliv dopadů na životní prostředí má také používaný druh dopravy.

Udržitelné palivo HVO100 proto budou na čerpací stanici Eurowag v Malackách tankovat také nákladní automobily společnosti DB Schenker. „Udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti DB Schenker. K problematice udržitelné logistiky přistupujeme zodpovědně, a proto se snažíme jako první přinášet našim zákazníkům nejnovější trendy a inovace, které podporují náš dlouhodobý cíl snižování emisí CO2. V našem rozsáhlém vozovém parku v České republice a na Slovensku máme nákladní vozy na CNG, LNG a dokonce i elektrické vozy nabíjené ekologickou elektřinou z plně obnovitelných zdrojů. Zde však vnímáme aktuální nevýhody v nedostatečné infrastruktuře plnicích stanic, ale také ve vysoké pořizovací ceně. Proto jsme se začali zajímat o nové udržitelné palivo HVO100, které lze tankovat do standardního vozidla s naftovým motorem bez nutnosti jakýchkoli konstrukčních úprav. Díky tomu jsme schopni snížit emisní zátěž CO2 až o 90 %, což je pro naše zákazníky nejdůležitějším přínosem,“ uvedla Petra Sůvová, vedoucí přímého provozu CZ/SK Area, DB Schenker.

Nedostatky v právních předpisech brání potenciálu HVO100

Širšímu využití obnovitelné nafty HVO100 však zatím brání omezená dostupnost. Legislativa v mnoha evropských zemích i na úrovni EU toto obnovitelné palivo příliš nepodporuje. Na Slovensku a v České republice podléhá stejné spotřební dani jako fosilní nafta, která je pro životní prostředí mnohem škodlivější. Legislativa Evropské unie pro změnu zohledňuje především typ pohonu/motoru vozidla, nikoliv konkrétní palivo a s ním spojené emise. Překážkou je také nedostatek surovin, z nichž se HVO100 vyrábí (především rostlinný olej a živočišný tuk), a málo výrobních rafinérií.

„Pokud se má HVO100 stát široce dostupným palivem, je alespoň zpočátku nutná legislativní podpora, aby se z poněkud okrajového prostředku ke snižování emisí, který se dosud používal hlavně v bohatých a ekologicky uvědomělých zemích, stalo široce dostupné palivo. Spotřební daň na HVO100 by měla zohlednit jeho přínosy pro životní prostředí, nikoliv jej klasifikovat jako fosilní naftu, která produkuje nepoměrně více emisí. Takový krok by dal HVO100 šanci lépe cenově konkurovat fosilním palivům a učinil by toto ekologické řešení pro dopravce mnohem atraktivnějším,“ řekl Dávid Halász.

Eurowag: Všechny naše čerpací stanice jsou připraveny na HVO100

Pro čerpací stanice znamená zařazení čistého HVO do nabídky pohonných hmot určitou investici, protože obnovitelná nafta musí mít vlastní, kompletně vyčištěnou nádrž a tankovací pistoli. HVO se proto dosud používalo především jako příměs do fosilní nafty. Důvodem je zvýšení spolehlivosti motoru v chladném počasí a snížení emisí. Čistou HVO100 lze tankovat na stanicích akceptační sítě Eurowag v zemích Beneluxu, Skandinávii a Itálii od roku 2022, vlastní čerpací stanice Eurowag v Rakousku nabízí HVO100 od prosince 2023, Česká republika bude brzy následovat. V současné době tak mohou zákazníci Eurowag tankovat HVO100 na celkem 140 stanicích v 7 zemích. Všechny čerpací stanice Eurowag jsou navíc připraveny na velmi rychlé nasazení biopaliva HVO100, pokud k němu otevře cestu legislativa dané země nebo poptávka zákazníků.

„Stanice Eurowag jsou navrženy tak, aby mohly nabízet HVO100 téměř okamžitě a bez vysokých nákladů. Pokud bude o toto palivo ze strany zákazníků zájem, podpořený například snížením spotřební daně oproti klasické naftě, jsme připraveni rychle reagovat,“ dodal Dávid Halász. Společnost Eurowag se tématem snižování emisí z nákladní dopravy zabývá dlouhodobě. V letošním roce představila dvě nové stanice na LNG a pracuje také na elektromobilitě. Jejím cílem je nabídnout svým zákazníkům kompletní portfolio služeb v oblasti čisté mobility.

(pav)

Foto: PRAM Consulting

spinner