Europarlament podpořil liberalizaci pronájmu nákladních aut

Europarlament podpořil liberalizaci pronájmu nákladních aut

22.11. - Dopravní výbor Evropského parlamentu schválil připravované nové předpisy pro půjčování kamionů bez řidiče v dalších zemích EU. Poslanci schválili kompromis vyjednaný s Radou ministrů na konci října pro novou verzi směrnice 2006/1/ES 38 hlasy pro, 3 proti a 2 se zdrželi hlasování, přestože členské státy splnily své přání téměř ve všech sporných bodech. Podle toho musí členské státy v budoucnu umožnit svým vlastním dopravním společnostem používání nákladních vozů, které si pronajaly nebo zapůjčily v jiných členských státech alespoň na dva měsíce v roce. Parlament požadoval minimální dobu trvání 4 měsíce, členské státy chtěly pouze 30 dní. Pokud to však vnitrostátní pravidla pro registraci vozidel již předepisují, mohou členské státy trvat na registraci pronajatého nákladního vozidla po 30 dnech v hostitelské zemi. Podle Rady ministrů platí pravidlo 30 dnů v pěti zemích: Rakousku, Irsku, Lucembursku, Dánsku a Slovinsku.

Osm členských států, které dosud vyžadovaly, aby jejich vlastní dopravní společnosti registrovaly všechna nákladní vozidla, která používají v tuzemsku, musí změnit své předpisy. Pokud se rozhodnou upravit pravidla registrace vozidel, mohou zavést pravidlo 30 dnů podle Rady ministrů. Pokud zvolí jinou právní cestu, je nutné dodržet minimální dobu trvání 2 měsíce. Kromě toho mohou členské státy požadovat, aby maximálně 25 procent vozového parku kamionů místních dopravních společností tvořila pronajatá vozidla. Zde zvítězila Rada ministrů se svým přáním, aby se 25 procent vztahovalo na vozidla, která společnost „má“ k dispozici. EP chtěl odkaz na vozidla, která společnost vlastní. Formulace Rady znamená, že společnost, která si již v Německu pronajímá určitý počet nákladních vozidel, si může také pronajmout více vozidel v zahraničí. Za účelem kontroly pravidel by měly být registrační značky nákladních vozidel pronajatých v jiných zemích EU zaznamenány v elektronických rejstřících společností nákladní dopravy.

Nemělo by ale dojít k úplnému uvolnění trhu s pronájmy, protože mnoho zemí se obává masivních propadů daně z vozidel. V současné době mohou členské státy do značné míry zakázat používání pronajímaných nákladních vozidel, která nejsou v tuzemsku registrována. V praxi to většinou nedělají. Předpisy se v jednotlivých zemích velmi liší. Podle názoru mnoha dopravních společností a půjčoven i Evropské komise to znamená, že se trh s půjčovnami vozidel nemůže rozvíjet. Reforma směrnice objasňuje, že členské státy nesmějí ukládat přepravním společnostem z jiných zemí EU žádné požadavky na používání pronajatých nákladních vozidel, pokud splňují všechny národní a evropské předpisy. Právní situace je v současné době nepřehledná, když si dopravce v jiné zemi EU pronajme nebo půjčí vozidlo a jede s ním do třetího členského státu. Německo je podle Komise jedním ze 17 států EU, které v tomto případě neukládají žádná omezení, ale situace v 10 státech je často nejasná. Například ve Španělsku čelily dočasným pokutám lucemburské dopravní společnosti, které přivezly zboží do Španělska nákladním vozidlem pronajatým ve Francii.

Rada ministrů také prosadila svá přání omezení pronájmu vozidel v pracovním provozu. Jde o kamiony, které nevyužívají dopravní podniky, ale stavební, řemeslné nebo zemědělské podniky. Například pro přepravu materiálu nebo pro sklizeň. Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko využívají možnosti zakázat používání pronajímaných nákladních vozidel nad 6 tun v továrním provozu – aby získaly více zakázek pro silniční dopravce. EP chtěl zachovat současnou možnost omezení, ale Rada prosadila, aby byla rozšířena na všechna vozidla – pronajatá v zahraničí: limit 6 tun je z textu směrnice odstraněn. Větší volnost v pronajímání vozidel má poskytnout dopravním společnostem větší uvolnění v době špičky poptávky nebo v případě potřeby náhradního vozidla. Evropská komise se domnívá, že přepravci by mohli mít nepřímý prospěch z otevření trhu prostřednictvím klesajících nákladů na dopravu. Doufá, že nové nařízení bude přínosem i pro životní prostředí. Nákladní vozy z půjčovny jsou zpravidla novější, než je průměr vozového parku, a jsou proto obvykle bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Komise nevidí žádné nebezpečí, že by zahraniční pronajatá vozidla mohla v budoucnu obcházet povinnost v rámci „balíčku mobility“ vracet kamiony každých 8 týdnů zpět do domovské země. Nařízení o jízdě zpět na provozní místo se vztahuje na všechna vozidla, která má firma k dispozici, uvedl na žádost DVZ úředník komise. Také pro pronájem nákladních vozidel.
Jakmile plenární zasedání Evropského parlamentu a Rady ministrů definitivně schválí kompromis, může nová verze směrnice vstoupit v platnost. Členské státy je pak musí do 14 měsíců transponovat do vnitrostátního práva. EP očekává, že směrnice bude přijata v květnu nebo červnu. Rada ministrů prý pravděpodobně přijme kompromisní text v prvním čtení v lednu. Poté musí směrnice projít druhým čtením v Radě a Parlamentu.

SSL ČR

Foto: Pixabay

spinner