Eurolicence bude nutná i pro mezinárodní dopravu provozovanou s vozidly od 2,5 do 3,5 tuny

Eurolicence bude nutná i pro mezinárodní dopravu provozovanou s vozidly od 2,5 do 3,5 tuny

Dopravci, kteří provozují mezinárodní dopravu vozidly s hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, budou v návaznosti na Balíček mobility potřebovat od 21. května letošního roku eurolicenci. Bez ní tuto činnost nebudou moci provozovat. Upozornil na to Pavol Baran, ředitel Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy.

„Dopravní a živnostenské úřady jsou na změny připravené, pro podnikatele spustíme informační kampaň o této nové povinnosti v nejbližších dnech, abychom je na změnu v legislativě upozornili. Pro stát se jedná o početně neznámou skupinu podnikatelů. Z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě samozřejmě počet držitelů koncese pro malou nákladní dopravu známe. Co ale zjistit nedokážeme, je to, jak velký podíl těchto podnikatelů používá vozidla nad 2,5 tuny a jezdí mezinárodně, a tudíž eurolicenci bude potřebovat,“ upozornil Pavol Baran. „U těchto ryze ´malých´ podnikatelů dojde k největším změnám. Kromě žádosti o vydání eurolicence a jejích opisů pro každé vozidlo, budou muset prokázat i finanční a odbornou způsobilost, mít dobrou pověst a splnit podmínky usazení,“ zdůraznil Pavol Baran s tím, že „snazší situace je u dopravců, kteří mají velkou dopravu (nad 3,5 tuny) a k tomu i dopravu malou a jezdí mezinárodně dodávkami s hmotností od 2,5 do 3,5 tuny. Ti si budou muset na tyto dodávky pouze požádat o vydání opisů eurolicence a prokázat pro ně finanční způsobilost.“

Ministerstvo dopravy proto podle něj pracuje se všemi možnými variantami a na svůj web připravuje „rozcestník“, který má všem podnikatelům v silniční dopravě usnadnit orientaci v tom, zda a případně co se od nich bude nově požadovat. „Hledáme paralelně i další cesty, jak oslovit co nejvíce subjektů, kterých se to týká,“ dodal Pavol Baran.

Změny v kompetencích celních úřadů a mobilních jednotek

V novele, která je nyní v Poslanecké sněmovně, se v návaznosti na Balíček mobility připravují i další novinky – například zrušení kontrolních pravomocí pro celní úřady, a naopak rozšíření kontrolních pravomocí (s výjimkou taxislužby) pro Ministerstvo dopravy. „Po mnoha letech příprav bychom chtěli kontroly provádět našimi speciálními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu (po vzoru německého BAG nebo polské ITD),“ uvedl Pavol Baran s tím, že celní úřady už dodržování zákona o silniční dopravě kontrolovat nebudou vůbec.

„Budou moct samozřejmě nadále provádět kontroly vozidel dle jiných předpisů, nicméně v zákoně o silniční dopravě jsme nechtěli pravomoci již dále tříštit mezi větší počet kontrolních orgánů. Celní úřady měly v zákoně smysl v době před vstupem ČR do EU, respektive před připojením k schengenskému prostoru, nicméně od té doby jim kontrolami v silniční dopravě zbytečně ubíráme kontrolní kapacity pro jiné prioritní oblasti. Naproti tomu máme speciálně vybavené a vycvičené mobilní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu, které doposud žádné kontrolní pravomoci neměly. Nově počítáme s jejich plnohodnotným zapojením na úrovni úředníků Ministerstva dopravy. Budou tedy moct samostatně provést a uzavřít celou kontrolu; k zastavení vozidla ale oprávnění mít nebudou. I nadále tak bude probíhat spolupráce mezi Ministerstvem dopravy a Policií ČR, nicméně dojde k podstatně efektivnějšímu využití pracovníků na obou stranách. Mobilní jednotky budou samostatně řešit tu odborně nejnáročnější část, jako jsou podvody s tachografy či přeprava nebezpečných věcí, policie se bude moct více zaměřovat na tolik potřebný dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,“ přiblížil změny Pavol Baran.

„Tento model známe i z jiných evropských zemí, kde probíhala dlouhá a složitá diskuse, zda mají mít speciální kontroloři pro silniční dopravu oprávnění samostatně zastavovat vozidla, a až poté, co se praxí jednoznačně potvrdil přínos specializovaného kontrolního orgánu, jim byla tato pravomoc přiznána,“ dodal Pavol Baran.

Milan Frydryšek

Logo: MD

spinner