V Německu lze používat CMR také elektronický

V Německu lze používat CMR také elektronický

3.5. - Ve spolkovém věstníku (Federal Law Gazette) byl 9. března 2022 oznámen vstup v platnost dodatkového protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu (Federal Law Gazette 2022 II, s. 231). Základem je „Zákon o dodatkovém protokolu ze dne 20. února 2008 k Úmluvě z 19. května 1956 o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu“ (Federal Law Gazette 2021 II, s. 1035).

Podle článku 2 Dodatkového protokolu, s výhradou Protokolu, lze nákladní list CMR a jakoukoli žádost, údaj, pokyn, rezervaci nebo jiné sdělení týkající se plnění přepravní smlouvy, na kterou se vztahuje CMR, vydat jako elektronickou komunikaci. Elektronický nákladní list, který odpovídá tomuto protokolu, je ekvivalentní nákladnímu listu CMR; má tedy stejnou důkazní hodnotu a má stejné účinky jako tento nákladní list a lze jej používat pro přepravu nebezpečných věcí podle Dohody ADR.

Dodatkový protokol pro Německo vstoupil v platnost 5. dubna 2022. eCMR lze použít v těchto zemích, které podepsaly dodatkový protokol: Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Írán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko , Ruská federace, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Tádžikistán, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán, Spojené království (od 9. března 2022).

(sh)

Ilustrační foto: IATA

spinner