Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila

15.10. – Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí železnicí v Evropě, zemích Maghrebu a některých asijských zemí se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) – přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Ve většině asijských zemí (Afghánistán, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam) a v Evropě (Bělorusko a Moldavsko) řeší mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Příloha 2 k SMGS (Dohoda o mezinárodní železniční přepravě). Tato dohoda byla uzavřena v rámci Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) se sídlem ve Varšavě. Některé země v Evropě a Asii jsou jak členskými státy OSŽD, tak i OTIF a využívají RID i Přílohu 2 k SMGS.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner