​Evropská komise: Námořní sektor čelí sociálním výzvám a technologickým změnám

​Evropská komise: Námořní sektor čelí sociálním výzvám a technologickým změnám

8.7. - Evropská komise publikovala studii o sociálních výzvách, s nimž se v současné době musí vypořádat námořní sektor. Podle této studie mezi největší problémy odvětví patří nízká atraktivita, právní rámec nepodporující rovné odměňování a genderová nerovnost, obtížný přístup námořníků k právnímu systému a k sociální ochraně a v neposlední řadě výzvy vyvolané digitalizací a automatizací v lodní dopravě.

V reakci na tato zjištění komise pokládá za klíčová následující kroky: modernizaci shromažďování dat a profesní vzdělávání, lepší komunikování atraktivity odvětví (zejména pro ženy), zlepšení přístupu k právní a sociální ochraně, přizpůsobení vzdělávání a odborné přípravy technologickým změnám a vymezení společného přístupu při realizaci a prosazování Úmluvy o práci na moři z roku 2006.

Studie se zaměřuje na období let 2011 až 2018 a zahrnuje případové studie z různých zemí a věnované různým tématům. Vychází z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami, zabývá se socioekonomickým a technologickým vývojem v odvětví a také otázkami sociálního dumpingu a nekalé soutěže ve světle zmíněné úmluvy.

Vzhledem k tomu, že studie byla zadána a finalizována před vypuknutím koronavirové pandemie, není v ní poslední vývoj zahrnut. Evropská komise také upozorňuje, že studie byla vypracována externím dodavatelem a nemusí nutně vyjadřovat její názor.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner