​Vstup ČR do EU měl příznivý dopad na práva cestujících v letecké dopravě

​Vstup ČR do EU měl příznivý dopad na práva cestujících v letecké dopravě

5.5. - Uplynulo již 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Spolu s tímto výročím si připomínáme i důležitou legislativní událost spojenou s leteckou dopravou, která stanovuje práva a nároky leteckých cestujících. Jaké jsou možnosti v případě zrušených letů, zpoždění či odmítnutého nástupu na palubu? Jak jsou spotřebitelé chráněni ve vzdušném prostoru Evropy?

Vstup České republiky do Evropské unie přinesl našemu státu řadu výhod, na druhé straně také povinnosti. Málokdo však ví, že se taktéž již před dvaceti lety vydalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se stanovují společná pravidla týkající se náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě.

Nařízení č. 261/2004 v praxi stanovuje, že cestujícím vzniká nárok na náhradu v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Odlétáme-li z letiště na území EU, Norska, Islandu, Švýcarska anebo z letiště na území třetí země na letiště v EU, máme právo požadovat v těchto případech finanční kompenzaci či péči ze strany dopravce, jako je poskytnutí stravy, ubytování nebo přepravy.

Kompenzace mohou být překvapivě vysoké

Finanční kompenzace se pro mnohé překvapivě pohybují dost vysoko. Částka, kterou má dopravce za vzniklou nepravidelnost kompenzovat, se pohybuje od 250 až do 600 EUR, v závislosti na typu události, délce letu nebo doby zpoždění.

Požadování náhrady může však pro některé být zdlouhavou a složitou záležitostí, cestující si nejprve musí připravit potřebnou dokumentaci, která obsahuje informace o zakoupených letenkách a detailech letu. Náhrady je nutné se domáhat přímo u leteckého dopravce, a to vždy písemně s přiloženými doklady o rezervaci letenek s uvedením původního času letu a palubními lístky.

Co když aerolinka nechce zaplatit

Může se stát, že se letecká společnost dlouhodobě k žádosti o kompenzaci nevyjadřuje či nakonec úplně odmítne náhradu zaplatit. V takovém případě pak mají cestující možnost obrátit se na spotřebitelské organizace, jako je například Sdružení českých spotřebitelů, v případě letů provozovaných dopravcem z jiné země EU doporučuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum.

„Pomocnou ruku může podat i specializovaná asistenční služba k cestovnímu pojištění,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. „Ta samozřejmě umí pomoci rovněž najít náhradní spoj či přeplánovat cestu tak, aby turista uspokojivě zvládl přesuny i v případě komplikací. Vedle letecké dopravy řeší operativně i nepravidelnosti v železniční a autobusové dopravě.“

Pokud se jedná o let provozovaný českou leteckou společností, mohou cestující využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pokud let odstartuje z letiště v ČR nebo z letiště mimo EU a je provozován aerolinkou z EU, dozorem nad dodržováním nařízení se zabývá Úřad pro civilní letectví. „V minulém roce jsme přijali celkem 1 000 stížností, v třech čtvrtinách případů byla nakonec kompenzace poskytnuta,“ komentuje tiskový mluvčí úřadu, Vítězslav Hezký. „V průměru lze říci, že vyřízení žádostí trvá cca měsíc a půl, je to však velmi individuální,“ dodává.

Jak zmírnit nepříjemnosti v důsledku nepravidelností

Na internetu lze narazit na několik stránek, které cestujícím nabízejí pomoc se získáním kompenzace. Je nejprve ale dobré si danou stránku prověřit, jelikož tato pomoc se často pohybuje v řádu desítek procent ze získané kompenzace.

Řešením je cestovní pojištění. „Klienti si mohou on-line připojistit partnerskou asistenci při zpoždění či zrušení přepravy osob. Služba Cestujeme+ od UNIQA stojí 89 korun. V případě vzniklé nepravidelnosti se pak o získání odškodnění stará pojišťovna,“ vysvětluje Eva Svobodová.

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner