Letiště Praha se rozvíjí, udržitelně a do zelených barev

Letiště Praha se rozvíjí, udržitelně a do zelených barev

23.4. - Uhlíková neutralita, zelená elektřina, ochrana biodiverzity, nebo omezení jednorázových plastů. To je jen krátký výčet kroků Letiště Praha směrem k udržitelnosti a zelenému urbanismu. I dlouhodobé rozvojové projekty, které má letiště v plánu, budou probíhat v souladu s principy udržitelnosti. V rámci mezinárodního Dne Země proto chce Letiště Praha připomenout své dosavadní „zelené“ činy a další záměry v této oblasti.

Letiště Praha postupuje aktivně ve snižování emisí CO2 už přes deset let. Oproti roku 2009 vloni dosáhlo snížení emisí CO2 o 76 procent a v přepočtu uspořilo 41 tisíc tun CO2. Zároveň se spolu s dalšími jednotlivými letišti, leteckými společnostmi i výrobci letadel v celoevropské iniciativě Destination 2050 zavázalo ke snižování dopadů letecké dopravy na životní prostředí a představilo závazek takzvané čisté uhlíkové neutrality na všech letech v rámci Evropy a z Evropy do roku 2050.

„Letecké společnosti vyřazují starší letadla a nahrazují je novými stroji, mnohem ekologičtějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí. Rovněž Letiště Praha počítá v přibližně následujících deseti letech s realizací dlouhodobých rozvojových a udržitelných projektů, které zahrnují například rozšíření Terminálu 2. V rámci přípravy rozvoje terminálových kapacit probíhá velice úzká koordinace se Správou železnic ohledně vlakového spojení na Letiště Václava Havla Praha, které rovněž nabídne šetrnější a zároveň pohodlnější způsob dopravy na letiště,“ řekl předseda představenstva Václav Řehoř.

Lepší plynulost dopravy

V rámci připravovaných projektů se Letiště Praha zaměřuje mj. také na zajištění lepší plynulosti dopravy a snížení doby k hledání parkovacího místa. To přispěje ke snížení spotřeby pohonných hmot projíždějících vozidel i produkce výfukových plynů. Jedním z významných projektů, který tomu napomůže, je úprava stávající silniční estakády. Tento projekt zajistí plynulejší odbavení přijíždějících vozidel, jejich snazší orientaci a navigaci cestujících. Při úpravě estakády bude letiště cílit na využití recyklovaných materiálů a znovupoužití stavebních prvků z demolic. Projekt je koordinován s plánovaným kolejovým napojením Letiště Praha a umožní takzvané zaokruhování železniční tratě ze směru od Jenečku.

Udržitelně se budou rozšiřovat i terminálové kapacity. Záměrem je celkově minimalizovat dopad stavby na životní prostředí a to například využitím recyklovaných materiálů, zadržováním a využíváním dešťové vody. Dalším cílem je zajistit kvalitní vnitřní i vnější prostředí pro uživatele, omezit využívání neobnovitelných přírodních zdrojů energie pro realizaci a provoz budovy a z hlediska energetické koncepce budovu směřovat k maximální energetické soběstačnosti. „Během dalšího vývoje návrhu budovy budeme redukovat požadavky na spotřeby energie, vody, materiálů. Pokud možno generovat tyto zdroje lokálně, zároveň chceme využít třeba obnovitelnou solární energii, tepelná čerpadla a jiné zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí,“ doplnila ředitelka sekce Ochrany životního prostředí Soňa Hykyšová.

Výhody paralelní dráhy

Dalším významným rozvojovým projektem Letiště Praha je projekt vzletové a přistávací paralelní dráhy. Díky její výstavbě a otevření uzavře letiště stávající vedlejší dráhu, která hlukem z provozu ovlivňuje statisíce lidí Prahy a Kladenska. Zároveň dojde k uzavření provozu v noci. Po zprovoznění paralelní dráhy se sníží počet obyvatel v ochranném hlukovém pásmu o celých 50 procent. Díky této dráze dojde k zefektivnění provozu letadel a času, který letadla stráví ve vzduchu nebo přípravou na vzlet.

Letiště Praha také v neposlední řadě podporuje projekty na ochranu životního prostředí v okolních obcích a městských částech. Již od roku 2004 kdy bylo v rámci programu „Žijeme zde společně“ vyplaceno na environmentální projekty přes 380 milionů korun.

(pav)

Vizualizace: Letiště Praha

spinner