Evropská komise snižuje kvótu využití vzletových práv

Evropská komise snižuje kvótu využití vzletových práv

29.7. - Ani v nadcházející zimní sezóně nebudou muset letecké společnosti z členských států zemí EU využívat svá práva na vzlet a přistání (letištní časy) tak rozsáhle, jak je obecně požadováno. Podle Evropské komise by kvóta využití ve výši 50 % mezi 31. říjnem 2021 a 27. březnem 2022 měla stačit k zachování nároku na sloty v následujícím roce. Podle legislativy EU je ve skutečnosti povinné minimální používání 80 %. Komise chce rozšířit a upravit zavedenou výjimku kvůli následkům pandemie covidu-19. Pokud členské státy EU a Evropský parlament do dvou měsíců nepodají námitky, nové nařízení vstoupí v platnost.

I v aktuálním letním letovém řádu musí letecké společnosti využít pouze polovinu práv ke vzletu a přistání. Před zahájením letní sezóny jim navíc bylo umožněno vrátit až 50 % slotů bez trestu. Tato možnost ale původně neměla před zimní sezónou již platit. Důvodem je, že letecký provoz se z krize pomalu vzpamatovává. Eurocontrol odhaduje, že v zimě by bylo možné dosáhnout průměrně kolem 70 % provozu roku 2019. „Jsem přesvědčen, že míra využití slotů ve výši 50 procent je vhodná pro všechny zúčastněné strany, aby bylo zajištěno efektivní využití letištních kapacit a současně přínos pro spotřebitele,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová.

Stávající nařízení, podle kterého musí letecké společnosti vrátit práva na vzlet a přistání, které nechtějí použít nejméně tři týdny předem, musí být zachováno . To by mělo dát letištím příležitost buď najít jiné uživatele, nebo upravit jejich kapacity pro služby, jako je pozemní odbavení. Letiště a letecké společnosti mají různé zájmy. Letiště požadují bezpečnost plánování, asociace letišť ACI Europe si představuje vyšší minimální míru obsazenosti. Objem cestujících, jako byl v roce 2019, je stále „vzdálenou vizí“, ale postupný návrat k regulaci slotů je na místě, uvedla asociace. Minimální míra využití 80% by měla znovu platit v zimě 2022/2023. Pokud budou důsledky pandemie překonány a analyzovány, bude nutné zásadně revidovat regulaci slotů EU, požaduje ACI.
Mezinárodní asociace civilního letectví (IATA) naopak plány komise označila za „nerealistické“. Letecké společnosti by potřebovaly větší flexibilitu po delší dobu. Na konci roku 2021 dosáhne počet letů na mezinárodních linkách pravděpodobně pouze 34 % úrovně roku 2019, Komise se příliš soustředí na lety v rámci Evropy. Regulační orgány ve Velké Británii, Číně a zemích v Asii, Tichomoří a Jižní Americe byly mnohem flexibilnější než EU. Přes všechny plány na ochranu klimatu Komise riskuje, že bude nutit letecké společnosti k prázdným letům, aby si udržely své letištní časy, kritizuje IATA.
U čistě nákladních letů nejsou kvóty minimálního využití slotu problémem kvůli pokračující vysoké poptávce. Jiná situace je u břišního nákladu, který je přepravován v zavazadlovém prostoru osobních letadel.
(SSL ČR)
Foto: PxHere
spinner