Unie kombinované dopravy chce vylepšit funkčnost koridorů

Unie kombinované dopravy chce vylepšit funkčnost koridorů

Koncept mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu RFC (Rail Fright Corridor) je nejproduktivnějším nástrojem vyvinutým pro řešení přeshraniční železniční přepravy v Evropě. Uvádí to Mezinárodní unie kombinované dopravy UIRR ve svém pozičním dokumentu, v němž navrhla řadu opatření pro vylepšení funkčnosti devíti současných koridorů.

Unie kombinované dopravy především navrhuje sjednocení vzhledu a struktury webových stránek jednotlivých nákladních koridorů. Měl by se také zřídit jednotný evropský portál pro RFC, kde by se zveřejňovaly všechny novinky, informace by měly být maximálně stručné, přehledné a vzájemně srovnatelné. Důležité je také přijetí harmonizovaných klíčových ukazatelů výkonnosti pro efektivní srovnání výkonů realizovaných na RFC a bench-marking.

Funkce výkonného ředitele RFC by měla být obsazena výběrovým řízením. Každý rok nebo maximálně jednou za dva roky by se měla konat pravidelná veřejná zasedání pro každý koridor, jejichž cílem by mělo být zvýšení informovanosti veřejnosti o jejich přínosu. Žádoucí je také možnost písemného připomínkování ke všem hlavním projektům a záměrům managementu nákladních koridorů. Důležitým úkolem pro management nákladních koridorů by mělo být zajištění odpovídajících kapacit a zajištění fondu pro financování menších projektů.

Zástupci UIRR věří, že jednotlivé vlády členských zemí i správy železniční infrastruktury, jejichž pracovníci tvoří management RFC, tyto návrhy podpoří. Podle názoru UIRR je kombinovaná doprava nejdynamičtěji rostoucím segmentem nákladní železniční přepravy. Je schopná konkurovat dálkové silniční nákladní dopravě. V situaci, kdy nízké ceny pohonných hmot dávají nové trumfy do rukou provozovatelům kamionů, musí železniční sektor hledat oblasti zlepšení a zvýšení produktivity kombinované dopravy. 

(tj)

spinner