​Společnost METRANS si pořídí další nové lokomotivy

​Společnost METRANS si pořídí další nové lokomotivy

Skupina METRANS přepravila v loňském roce 900 346 TEU, což byl meziroční nárůst pět procent. Letos chce toto číslo ještě zvýšit, a to se neobejde bez potřebných investic jak do vozového parku, tak do terminálů. METRANS se v posledních letech soustřeďuje na snižování nákladů formou investic v řádu několika miliard korun ročně do nových produktivnějších vagonů a lokomotiv, ale i do rozšiřování počtu a kapacit stávajících terminálů. Využívá přitom nízké inflace, tudíž nízkých úroků. 

„Na přelomu let 2016 a 2017 by se měla uskutečnit dodávka dalších deseti lokomotiv Bombardier Traxx (v ČR řada 386) k dosavadním 20 lokomotivám zakoupeným na přelomu let 2014 a 2015. Nové lokomotivy by měly nahradit pronajímané lokomotivy, provozované v Maďarsku a Německu,“ informoval generální ředitel společnosti METRANS Jiří Samek. Novinkou, která slouží v provozu od konce července u dceřiné společnosti METRANS Rail (Deutschland) v Hamburku, je posunovací hybridní lokomotiva Alstom H3. Ta by měla ušetřit až 50 procent paliva oproti stávajícím lokomotivám využitím provozu na baterie, které se dobíjejí buď ze sítě, nebo dieselovým motorem. Pokud by se tato technologie a lokomotiva osvědčily, předpokládá se nákup dalších pro Českou repub-liku, Slovensko a Rakousko.

Pokračují investice do rozšíření terminálů

Kromě nových lokomotiv investují letos další dceřiné firmy METRANS (Danubia) a METRANS (Kontener) Kft zhruba 650 milionů Kč do výstavby nového terminálu v Budapešti, a to bez jakýchkoli úvěrů a dotací. Pouze z vlastních zdrojů byla rovněž v minulém roce zvětšena kapacita terminálů v Ostravě-Šenově, Košicích a Ústí nad Labem. „METRANS nevyužívá dotace pro výstavby těchto kapacit, protože by veřejnými prostředky bylo narušeno tržní prostředí,“ upozornil Jiří Samek. Úzkým hrdlem v síti Metransu je v současné době nedostatečná kapacita terminálu v České Třebové, kde se letos přeloží více než 700 000 TEU. V budoucnu po získání příslušných povolení by měl METRANS investovat do rozšíření tohoto terminálu zhruba 500 milionů Kč.

Řízení provozu se přestěhovalo do Prahy

V minulém roce došlo rovněž k přesunu obchodního vedení a řízení vnitrostátních vlaků v Německu z Hamburku a Bremerhavenu do Mnichova, Norimberku, Göttingenu, Lipska a Schwarzheide do Prahy, čímž se dosáhlo významných úspor nákladů na personál. Přesto se toto úsporné opatření nijak neprojevilo ve zhoršení kvality přepravy a komunikace s převážně německým prostředím. Vlaky pod vlajkou Metransu (na drážní licence v pěti zemích) ujely loni zhruba osm milionů kilometrů, polovinu z toho v Německu. V České republice to bylo méně než jedna čtvrtina. Na dalších místech jsou Slovensko, Maďarsko a Rakousko. Železniční přepravy po Evropě METRANS provádí z 90 procent vlastními železničními společnostmi, pouze v České republice na síti SŽDC využívá z větší části trakci ČD Cargo. „Se spoluprací s ČD Cargem v ČR a SR se počítá dlouhodobě i do budoucna. ČD Cargo je jedna z mála státních železničních společností s odpovídající kvalitou,“ zdůraznil Jiří Samek.

Z hlediska vlakových linek dosáhly loni největšího nárůstu vlaky z Rakouska (z terminálů v Kremži a Salcburku) a dále z Istanbulu a z Koperu (Slovinsko) do Budapešti a Dunajské Stredy. Pozitivní je zejména nárůst kontinentálních přeprav na linkách z Istanbulu, ale i z Rotterdamu a z Duisburgu. Na těchto linkách se přepravují hlavně 45stopé kontejnery paletové šířky, které mají stejné rozměry jako návěsy kamionů a v jedné vrstvě se do kontejnerů ve-jde 33 europalet, a dále pak cisternové kontejnery a kontejnery pro volně ložené zboží. Zároveň tato technologie ve srovnání s klasickými návěsy má výhodu, že podíl zboží na celkové hmotnosti vlaku je vyšší, a proto je v konečném důsledku levnější a progresivnější. Nicméně vyžaduje organizační opatření včetně nájmu těchto jednotek.

V současné době si METRANS pronajal více než 500 pětačtyřicetistopých kontejnerů pro linku na Istanbulu. Na linku do Rotterdamu a dále pak do Irska a Velké Británie se používá tento typ kontejneru, avšak nasazují ho partneři a operátoři, kteří organizují následnou kontinentální dopravu v západní Evropě anebo pobřežní námořní dopravu.

Tomáš Johánek 

spinner