MegaHub Lehrte v testovacím provozu

MegaHub Lehrte v testovacím provozu

Na pozemku bývalého seřaďovacího nádraží Lehrte vzniká nový terminál MegaHub Lehrte pro rychlý překlad kontejnerů. Vysoce výkonné portálové jeřáby a nová moderní třídicí linka zajistí efektivitu operací. Slavnostní první výkop základů nového zařízení proběhl 15. května 2018 a v prosinci 2019 se rozeběhl zkušební provoz.

Lehrte leží 20 kilometrů východně od Hannoveru a nabízí vynikající polohu pro železniční překladový uzel mezi tratěmi směřujícími na Hamburk, Berlín, Braunschweig, Hildesheim a Hannover. MegaHub má rovněž skvělé napojení na silniční a dálniční síť v hannoverské aglomeraci. Urychlení překladu vychází z konceptu, že místo zdlouhavého řazení vozů naložených kontejnery do vlaků podle stanic určení budou rovnou vytvořeny vlaky pro příslušné směry a na vozy se bleskově přeloží jen

samotné kontejnery (případně jiné přepravní jednotky). Vedle úspory času je velkým přínosem i snížení hlukové zátěže. MegaHub Lehrte chce přilákat nové zákazníky pro kombinovanou dopravu a posílit konkurenceschopnost železnice.

Šest portálových jeřábů

Terminál disponuje celkem šesti kolejemi, každá je dlouhá 700 metrů. MegaHub využívá šest výkonných portálových jeřábů, které jsou schopné zajistit překlad mezi vlaky i mezi vlakem a kamiony. Mimořádná pozornost byla věnována protihlukové ochraně.

(red)

Foto: DB Netz / Hanna Megas

spinner