V pondělí PORR zahájí 2. etapu rekonstrukce Barrandovského mostu

V pondělí PORR zahájí 2. etapu rekonstrukce Barrandovského mostu

13.5. - V pondělí 15. května společnost PORR zahájí 2. etapu rekonstrukce Barrandovského mostu. Během následujících 92 dní provede opravu severní části jižního mostu a opraví Barrandovskou rampu. Kompletní rekonstrukce mostu je rozdělena na 4 etapy. Chystaná 2. etapa je z hlediska omezení dopravy považována za nejnáročnější.

Po úspěšném ukončení 1. etapy v říjnu 2022 probíhaly na mostě práce, jež neomezovaly provoz, a na jaře letošního roku přípravné práce pro zahájení 2. etapy, včetně vybudování rozštěpu na sjezdu do Modřanské ulice. Během tohoto víkendu proběhne osazování provizorního dopravního značení. V pondělí 15. května ráno odstartují dělníci první den 2. etapy rekonstrukce frézováním povrchu vozovek, odstraňováním svodidel, zábradlí a bouráním mostních říms, které budou plně nahrazeny římsami novými.

Rekonstrukce severní poloviny jižního mostu

Rekonstrukce severní poloviny jižního mostu bude probíhat dle stejného plánu a harmonogramu, jako tomu bylo u jižní části jižního mostu. Po demontáži svodnic a zábradlí bude odstraněna horní vozovková vrstva až na nosnou konstrukci mostu. Následovat bude pokládka vyrovnávací vrstvy mostovky, nové hydroizolace, betonáž říms a zesílení konstrukce dodatečnými předpínacími lany. Zároveň dojde na reinjektáž původních předpínacích kabelů. Kompletní výměny se dočkají mostní ložiska a mostní dilatační závěry. Ve finále proběhne pokládka asfaltového souvrství a montáž svodidel a zábradlí a instalace vodorovného i svislého dopravního značení.

Barrandovská rampa

Demontáž svodnic a zábradlí a frézování vozovkové vrstvy odstartují i rekonstrukci Barrandovské rampy, která bude pro provoz kompletně uzavřena. Po odfrézování vozovky zde budou provedeny sondy k předpínacím lanům umístěným v nosné konstrukci, aby společnost PORR zjistila jejich aktuální stav. Podle výsledků tohoto průzkumu bude rozhodnuto o dalším postupu. Zároveň PORR provede výkopy za opěrami OP1 a OP5 Barrandovské rampy, u nichž je z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu nutná částečná demolice a vybudování opěr nových. Na komunikaci pak proběhne pokládka betonové vyrovnávací vrstvy, hydroizolačního souvrství, betonáž říms, pokládka asfaltového souvrství a na závěr montáž svodidel a zábradlí. Nedílnou součástí rekonstrukce této přípojky je výměna ložisek a mostních závěrů.

„Po úspěšně provedené 1. etapě již máme reálnější představu, jaké odchylky od původní zadávací dokumentace můžeme během 2. etapy očekávat. Přesto ani v průběhu této etapy nemůžeme vyloučit další nesrovnalosti a nepředvídatelné okolnosti, které mohou být součástí každé takto náročné rekonstrukce. Jsme opět připraveni hledat nejlepší a nejrychlejší možná řešení takových odchylek a nesrovnalostí, abychom most předali zadavateli a zejména řidičům včas a v kvalitě odpovídající smluvním podmínkám a nejnovějším standardům bezpečnosti,“ řekl Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb ve společnosti PORR, která má opravu Barrandovského mostu na starosti.

PORR počítá dle plánu s celkem čtyřmi stavebními etapami (z toho první byla realizována v roce 2022). Počet dnů, kdy bude doprava omezená, se postupně zkracuje. V roce 2024 budou uzavírky trvat stejně jako letos 92 dní, v roce 2025 pak pouhých 82 dní. Most nikdy nebude pro dopravu úplně uzavřený, řidiči budou moci v každém směru používat vždy tři jízdní pruhy. Aktuální informace o rekonstrukci jsou k dispozici na barrandak.cz.

(pav)

Foto: PORR

spinner