​Správa železnic spustila další mapový portál, tentokrát pro úsek VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou

​Správa železnic spustila další mapový portál, tentokrát pro úsek VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou

14.5. - Správa železnic nově spustila mapový portál pro vysokorychlostní úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou. Ten přehledně zobrazuje plánovanou trasu zasazenou do mapových podkladů. Návštěvníci portálu mohou pomocí jednoduchého systému klást dotazy či připomínky přímo k místům, která je zajímají. Odpovídat na ně budou odborníci ze Správy železnic.

Mapový portál GIS (geografický informační systém) pro úsek VRT Střední Čechy je od 13. května přístupný na webu vrtky.cz. Portál uživatelům umožňuje zobrazit různé typy podkladových map včetně katastrálních nebo hlukových, což pomáhá rozlišit různé prvky infrastruktury, jako jsou silnice, mosty nebo tunely, a zobrazit plánovanou trasu v terénu.

Portál umožňuje veřejnosti přímou komunikaci s našimi odborníky. Lidé jednoduše vidí, kudy by trať měla vést a jak se dotýká jejich vlastních či třeba obecních pozemků. Jsem přesvědčený, že tímto krokem posilujeme dialog s veřejností a zvyšujeme transparentnost celého procesu přípravy a výstavby VRT,“ uvedl za Správu železnic ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier.

Přímý odkaz na GIS portál: https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/sudop-praha/vrtstrednicechy2d

Vysokorychlostní trať Střední Čechy je klíčovou součástí plánovaného koridoru VRT Praha – Brno – Ostrava, který přinese zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Brnem na jednu hodinu a nově nabídne spoje na trase Praha – Jihlava s dojezdem kolem 45 minut.

Správa železnic již poskytuje online přístup ke GIS portálům pro úseky VRT Jižní Morava, VRT Moravská brána I a II, VRT Polabí a VRT Velká Bíteš – Brno. Spuštění dalšího mapového portálu je součástí dlouhodobé komunikace s veřejností a snahy zapojit ji do procesu plánování vysokorychlostních tratí v České republice.

(lan)

Foto: Správa železnic

spinner