Soud vyhověl stížnosti ŘSD ve sporu o stavby na D49, jde o prozatímní úspěch

Soud vyhověl stížnosti ŘSD ve sporu o stavby na D49, jde o prozatímní úspěch

22.5. - Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve sporu o umístění 22 stavebních objektů na úseku dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Znovu musí rozhodovat Krajský soud v Brně. Z rozsudku NSS, který je dostupný na úřední desce, však plyne, že krajský soud znovu vyhoví žalobám spolků Děti Země a Egeria, jen musí napravit dílčí nedostatky. Pro ŘSD je tedy dnešní rozsudek pouze prozatímním úspěchem.

NSS nedávno vynesl jiný verdikt, který se týká rozestavěného úseku D49. Na podnět spolku Děti Země zrušil rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2022 a rozhodnutí ministra dopravy z roku 2021, kterým byla potvrzena právní moc stavebního povolení. Letošní dokončení úseku je tak podle ředitele ŘSD Radka Mátla ohrožené.

Včerejší rozsudek se však týká jiné linie sporu. Krajský úřad Zlínského kraje povolil změnu územního rozhodnutí o umístění 22 stavebních objektů na dálničním úseku. Jde například o protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže nebo odlučovače ropných látek. Krajský soud letos koncem ledna rozhodnutí úřadu zrušil. Většina důvodů pro zrušení rozhodnutí krajského úřadu obstála také u NSS, který poukázal jen na to, že krajský soud vyšel ohledně jedné námitky z neúplně zjištěného skutkového stavu.

Krajskému soudu se totiž nepodařilo v obsáhlém správním spise dohledat některá stanoviska a jejich obsah vyvozoval z jiných dokumentů, což je postup, se kterým NSS nesouhlasil. U ostatních námitek NSS dospěl k závěru, že krajský soud posoudil žalobu správně. Potvrdil tedy, že o změně umístění stavebních objektů souvisejících s dálnicí rozhodl krajský úřad nezákonně.

V revizním závazném stanovisku se úřad nevypořádal s námitkami spolků. "Ředitelství silnic a dálnic je třeba dát za pravdu, že není třeba detailně vypořádat každou dílčí námitku, pokud je z kontextu rozhodnutí zřejmé, proč jsou námitky účastníků nedůvodné. Žádná konkurenční úvaha však není z revizního závazného stanoviska krajského úřadu patrná. Krajský úřad nejenže konkrétní a podrobné námitky účastníků nepopsal, ale především k jejich vypořádání neuvedl vůbec nic," uvedla soudkyně NSS Jiřina Chmelová.

Krajský úřad chyboval také v tom, že do změny územního rozhodnutí nezahrnul všechny podmínky stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a nezabýval se dalšími námitkami spolku Egeria. Krajský soud nyní rozhodne o žalobách obou spolků znovu, vzhledem k závaznému právnímu názoru NSS je však zřejmé, že rozhodnutí krajského úřadu znovu zruší.

(čtk)

Mapa: ŘSD

spinner