​ŘSD vybírá zhotovitele dostavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice

​ŘSD vybírá zhotovitele dostavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice

5.2. - V současné době probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele dostavby 12,6 km dlouhé jihozápadní části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 22. února 2024. Uvedl to Jiří Veselý ze samostatného oddělení komunikace Středočeského kraje a Kraje Vysočina Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba s oficiálním názvem „D0 511 Běchovice–D1“ je součástí po­stupně budovaného silničního okruhu kolem Prahy, který patří k nejvýznamnějším doprav­ním stavbám v České republice. Po svém do­končení vzájemně propojí celkem 9 ko­munikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony i státy. Zároveň rozvede jak tranzitní, tak i pří­městskou dopravu po okraji metropole.

Ze všech zbývajících částí Pražského okruhu je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Nová komunikace propojí již provozované části D0. Dojde tak ke spojení dálnic D10 a D11 se zbylými dokončenými částmi D0.

Trasa úseku 511 si zachovává odstup od obytných sídel tak, aby v blízkých obcích došlo k co nejmenšímu zatížení životního prostředí. Tohoto cíle bude dosaženo realizací protihlukových opatření. Mimochodem, jen protihlukových stěn je na trase navrženo 16 o celkové délce 7 800 m. Součástí stavby budou také 4 mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Dubeč, Uhříněves, Říčany a Lipany. Dále projekt počítá s výstavbou 19 mostních objektů nebo například dvou lávek pro pěší a cyklisty.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15070,00 milionu Kč bez DPH. Zahájení výstavby předpokládá ŘSD v druhé polovině tohoto roku a uvedení této nové části Pražského okruhu do provozu pak v roce 2027.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner