​ŘSD umisťuje na nejstarším dálničním mostu v republice monitorovací čidla

​ŘSD umisťuje na nejstarším dálničním mostu v republice monitorovací čidla

18.3. - Umísťováním monitorovacích čidel pokračuje příprava na rekonstrukci mostu Šmejkalka na 23. km D1, nejstaršího dálničního mostu v ČR. K instalaci dochází ve výšce odpovídající patnáctipatrovému věžáku. Jde o doposud největší a nejnáročnější rekonstrukci tohoto mostu za celou jeho téměř 80letou historii. Uvedl to Jiří Veselý ze samostatného oddělení komunikace Středočeského kraje a Kraje Vysočina Ředitelství silnic a dálnic.

Aktuálně se podle něj pomocí maloprofilové vrtné soupravy instaluje na historický oblouk mikrosíť k přesnému geodetickému měření a z vysokozdvižné plošiny se až ve výšce 45 m nad zemí umisťují speciální čidla.

Jde o 40 ks geodetických hranolů, 40 ks tenzometrů a 50 ks teploměrů. Úkolem této soustavy bude monitorovat pnutí a deformace historického oblouku během rekonstrukce mostu. Částečně půjde o dálkový přenos dat do počítače, který bude naměřené hodnoty v reálném čase ihned vyhodnocovat.

Zatím se veškeré práce soustřeďují pod mostem. Zde se mimo jiné budují obslužné komunikace pro stavbu v celkové délce 1523 m, včetně systému odvodnění.

Od července tohoto roku se už fyzicky začne s postupným nahrazováním starého mostu za nový, přičemž jeho historický oblouk, který je v dobrém stavu, zůstane zachován. První zásadní operací bude výměna takzvaných stojek, které rozpírají vrchní část mostu a historický oblouk.

Na provoz na dálnici D1 stavba v tomto roce nebude mít vliv, k tomu by poprvé mělo dojít až na jaře příštího roku. Po celou dobu prací však plánujeme zachovat provoz v režimu 2+2.

Stavba je realizována v režimu Design & Build. To znamená, že ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel může plně využít své know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Zhotovitelem je sdružení společností Strabag, a. s., a Pragoprojekt, a. s., které most rekonstruuje za 965 mil. Kč bez DPH. Celková doba realizace je 1 460 dní s tím, že doba omezení na D1 bude max. 755 dní. Uvedení mostu do provozu plánuje ŘSD v roce 2027.

Most Šmejkalka překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1. Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem pěti let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla potom stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 pak kamenná rovnanina za opěrami. V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména o statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 proběhla celková oprava mostu a následně na mostě již probíhala pouze jeho běžná provozní údržba.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner