​Příprava prvního PPP projektu na železnici pokročila do další fáze

​Příprava prvního PPP projektu na železnici pokročila do další fáze

4.3. - S výběrem koncesionáře pro výstavbu nového železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla formou PPP pomohou společnosti Deloitte; Česká spořitelna; advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný; AFRY a jimi nominovaní odborníci na ekonomicko-finanční, právní a technické poradenství z Česka i ze zahraničí.

Výběr konsorcia na zajištění externích poradenských služeb, nezbytných pro projekt tohoto rozsahu a významu, proběhl na základě výběrového řízení. To vyhlásila koncem minulého roku Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), s níž na tomto klíčovém projektu Ministerstva dopravy spolupracuje Správa železnic.

O využití PPP při výstavbě části železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla rozhodla vláda v srpnu loňského roku na základě studie proveditelnosti, která prokázala výhodnost tohoto řešení. V České republice se bude jednat o první PPP projekt na železnici, který dospěl do fáze výběru koncesionáře. „PPP projekty potřebujeme pro zajištění adekvátního a dlouhodobě udržitelného mixu finančních zdrojů nezbytných pro realizaci všech projektů, včetně vysokorychlostních tratí, které připravujeme,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Předmětem PPP projektu bude výstavba úseků z pražského Veleslavína do Ruzyně a z Ruzyně na letiště, a to včetně vybudování železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla. Řízení provozu budou zajišťovat pracovníci Správy železnic z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence, a to mimo režii vybraného koncesionáře.

„Věřím, že mezinárodní zázemí vybraného poradenského týmu povede k úspěšné realizaci prvního železničního PPP projektu v České republice,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Podle schváleného harmonogramu by k finančnímu uzavření, které umožňuje faktické zahájení stavební realizace, mělo dojít do 30 měsíců od podpisu smlouvy, tedy do září 2026,“ dodal.

Součástí prací vybraného poradce je i zajištění odpovědného přístupu k vyhodnocení aktuálních environmentálních a sociálních otázek projektu tak, aby byl realizovaný v souladu s nejlepší zahraniční praxí v oblasti udržitelnosti. To by mělo vést k možnému zapojení širšího portfolia financujících institucí, jako jsou Evropská investiční banka či samotná EBRD, a celkovému snížení finančních nákladů projektu. Na celé trati z Prahy na letiště a do Kladna se počítá s výhradním provozem vlaků v režimu ETCS. Současně je připravována jako dvoukolejná elektrizovaná střídavou napájecí soustavou.

(lan)

Vizualizace: SŽ

spinner