​Bc. Jiří Svoboda, MBA: Úsek Ševětín – Nemanice by mohl být financován pomocí PPP

​Bc. Jiří Svoboda, MBA: Úsek Ševětín – Nemanice by mohl být financován pomocí PPP

Železniční infrastrukturu v České republice charakterizuje v současnosti velká rozestavěnost. Jaké hlavní stavby budou letos realizovány, to nám přiblížil generální ředitel Správy železnic (SŽ) Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Letos hodláte zprovoznit v jižních Čechách dva úseky IV. železničního koridoru (Sudoměřice – Votice a Soběslav – Doubí) a měl by se také razit Chotýčanský tunel. Kdy očekáváte, že by celý koridor mohl být dokončen?

Ano, letos 30. června zahájíme provoz v úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi (viz text „Práce mezi…“) a 1. září vlaky poprvé pojedou i po dalším úseku IV. koridoru, tedy mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. Zprovoznění uvedených dvou úseků se samozřejmě promítne do délky cestovní doby mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. K dosažení cílového času Praha – České Budějovice za 90 minut je třeba zrealizovat modernizaci posledního a velmi náročného úseku Nemanice – Ševětín. Je to stavba 18 kilometrů nové trati včetně dvou tunelů Hosín a Chotýčany. V současné době je projekt ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby.

S ohledem na předpokládané náklady jsme společně s ministerstvem dopravy začali prověřovat možnost financování formou PPP. Stavební práce by mohly začít v roce 2025 a dokončení koridoru lze očekávat pro roce 2030.

Jaké největší stavby bude SŽ v letošním roce realizovat?

Budou pokračovat klíčové stavby, ke kterým patří především projekty na prvním železničním koridoru, jako jsou modernizace uzlu Pardubice, rekonstrukce trati mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí či obnova trati mezi Poříčany a Velimí. Intenzivně se bude pracovat na realizaci tří projektů mezi Brnem a Blanskem, kvůli kterým v uvedeném úseku celý rok nejezdí vlaky. Jak už jsem uvedl, na trase čtvrtého železničního koridoru dojde ve druhé polovině roku ke zprovoznění úseků mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Soběslaví a Doubím. Dokončí se rekonstrukce trati mezi Smíchovem a Radotínem a výrazně se postoupí i na další stavbě na území Prahy – na modernizaci stanice Praha-Vysočany a navazujícího úseku do Mstětic. V různých fázích rozestavěnosti jsou rekonstrukce velkých nádražních budov, například v Českých Budějovicích, na pražském hlavním nádraží, v Plzni nebo v Pardubicích. Práce na nich budou pokračovat po celý letošní rok.

Nově založený svaz SVOD Bohemia má výhrady k velkým omezením na železnici. A to jak co se týče koordinací výlukových prací, tak nedostatečně připravených objízdných tras. Jak může SŽ přispět ke zlepšení této situace?

Budeme pokračovat v nastaveném trendu, a tím je komunikace. Správa železnic aktuálně naslouchá a komunikuje s 125 dopravci, 15 objednavateli osobní dopravy a s jedním zájmovým sdružením v dopravě. Návrhy řešení jednotlivých plánovaných omezení provozování dráhy, včetně návrhů možných odklonových tras, jsou řešeny na denní bázi. Požadavky všech těchto subjektů jsou mnohdy rozdílné a Správa železnic musí ke všem požadavkům přistupovat nediskriminačně a co možná s nejmenším celospolečenským dopadem.

(lan)

Foto: SŽ

spinner