​SP ČR se stal garantem vzdělávacího programu Technologie pro digitální budoucnost

​SP ČR se stal garantem vzdělávacího programu Technologie pro digitální budoucnost

15.9. - Svaz průmyslu a dopravy se v červenci 2023 stal garantem vzdělávacího programu Technologie pro digitální budoucnost, který je určen pro střední školy a zaměřuje se na přípravu studentů na technické, akademické a profesní dovednosti 21. století. Studentům umožňuje, aby se rozvíjeli v oblastech, jako je např. umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, cloud či kvantové technologie. Je založen na úzké spolupráci škol a firemních partnerů, kterým umožňuje zapojení přímo do výuky.

Hlavním cílem programu je připravit studenty na rychle se měnící pracovní trh tím, že jim poskytne dovednosti a znalosti, zásadní pro nové pracovní pozice. Propracovanou metodikou, relevantním obsahem, využitím moderních technologií a posílením profesních a komunikačních schopností se snaží připravit studenty na jejich budoucí kariéru již během středoškolského vzdělávání. Program rozšiřuje tradiční výuku na středních školách. Přináší do ní nová témata, inspirativní lektory, mentory a vyspělou techniku.

„Jsem ráda, že můžeme využít úspěšně ověřený program a zapojit do něj další firmy a školy. Tyto nové znalosti a dovednosti se zatím nikde systematicky nevyučují, a tak se dá předpokládat, že jeho šířením bude růst počet absolventů škol, připravených na nejnovější trendy na trhu práce,“ řekla Dagmar Kužvartová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Klíčovými technickými tématy programu jsou umělá inteligence, internet věcí, kybernetická bezpečnost, cloud, kvantové technologie a mnoho dalších. Zásadní jsou i tzv. soft skills, mezi které patří kritické a kreativní myšlení, spolupráce, prezentování či angažovanost.

Most mezi školami a firmami pro inspirativní výuku

Program pomáhá školám najít firemní partnery, se kterými může v oblasti moderních technologií spolupracovat. Tam, kde již spolupráce existuje, umožňuje její prohloubení a zapojení přímo do výuky. Firma může pořádat přednášky, exkurze a praxe. Studenti mohou absolvovat i „stínování“ zaměstnanců – projdou si celou pracovní dobu a všechny povinnosti s jedním zaměstnancem firmy. Do výuky přináší hosty z řad odborníků a témata, která jsou aktuální a relevantní jak pro danou firmu, tak pro budoucí uplatnění studentů. Má také možnost studenty zapojit do reálných projektů.

„Tento program byl to nejlepší, co si ze střední školy pamatuji. Projekt klade důraz na samostatnost, kreativní myšlení a vzdělání v oblasti nejmodernějších technologií. Spojili jsme se s různými profesionály, kde jsme se dozvěděli o AI, programovali jsme sphero roboty, byly pro nás pořádány různé výzvy a soutěže. V projektu jsem potkal spoustu skvělých lidí, naučil jsem se lépe komunikovat a prezentovat. Měli jsme možnost spojit se se studenty ze zahraničí. Individuální mentoring mi umožnil dostat se na internship do vysněné firmy, kde jsem získal další znalosti v mikrovlnné elektronice. Dostal jsem možnost spojit se s VŠB, kde mají superpočítačové centrum. Program mě nasměroval tou správnou cestou,“ řekl absolvent programu Šimon Marek.

Úspěšné čtyři roky programu

První školou, která tento program zavedla v České republice, se v roce 2019 stala Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, která začala spolupracovat s Bosch Diesel Jihlava, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Krajem Vysočina. V roce 2020 se podařilo rozšířit program na další 4 školy (SPŠ Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč a Gymnázium Žďár nad Sázavou) ve spolupráci s dalšími čtyřmi firemními partnery (ICE Industrial Services, DEL, IC Energo, Mann+Hummel). Svaz bude v dalších letech usilovat o získání dalších partnerů, šíření programu na další střední školy a o jeho případné ukotvení do vzdělávacího systému.

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner