​Sedmdesát procent velkých českých firem chce mít do tří let jednotnou datovou platformu

​Sedmdesát procent velkých českých firem chce mít do tří let jednotnou datovou platformu

30.4. - Jak velké organizace pracují s daty, zjišťovala Adastra, česko-kanadská konzultační společnost, v rámci svého workshopu na téma Datové platformy v dubnu 2024. Zjistila, že přes 60 % velkých společností si samo autonomně vytváří IT strategii. Pouhá pětina firem chce data sdílet a pracovat s nimi decentralizovaně. Nadpoloviční většina firem má spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo jim důvěřovat. A téměř 40 % firem uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám.

Nejčastěji velké firmy řeší problémy s tím, že mají spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo datům důvěřovat. S tím se potýká nadpoloviční většina (57 %) firem.

40 % společností má problém s rychlostí dodávek a více než třetina firem (36 %) řeší konzistenci dat a reportů.

Jako řešení Adastra uvádí: Zaveďte a dlouhodobě nastavte data governance.

Jednotná datová platforma

70 % velkých firem by proto do tří let chtělo mít jednotnou datovou platformu pro všechna data z primárních systémů, aby je měla k dispozici většina byznysových uživatelů.

„Myslíme si, že v managementu celé řady firem ještě zcela nedošlo ke změně vnímání role datových řešení pro inovace a získání tržní výhody a že ještě nejsou naplno doceněny možnosti nejmodernějších IT technologií,“ říká Dagmar Bínová, big data & data science lead ve společnosti Adastra. „K tomuto závěru přispívá i naše další zjištění – téměř polovina firem uvádí že s daty z datových platforem pracuje pouze 10 % z celkového počtu zaměstnanců.“

Jako řešení Adastra uvádí: Budujte moderní datové platformy typu lakehouse, ať už v on-premise prostředí nebo na cloudu.

Sdílet a decentralizovat?

Pouze 14 % společností plánuje pracovat s několika datovými řešení s ohledem na globalizaci jejich firmy. Ještě menší procento – pouhých 9 % – chce budovat datová řešení dle potřeb jednotlivých firemních vertikál (marketing, výroba, logistika/distribuce, finance apod.)

Jako řešení Adastra uvádí: Začněte řádně navrženou datovou strategii a designem moderního datového řešení. Diskutujte je a nastavte ještě před tím, než se pustíte do samotného budování datové platformy.

Autonomie při tvorbě IT strategie

„Velmi pozitivně vnímáme fakt, že 62 % velkých společností si samo vytváří IT strategii,“ říká David Kaláb, viceprezident pro oblast data managementu ve společnosti Adastra. Pouze 10 % oslovených společností žádnou IT strategii nemá nebo na ní právě pracuje. Zajímavý je i fakt, že centrála/mateřská společnost definuje IT strategii pouze u necelých 30 % firem.

Jako řešení Adastra uvádí: Zvažujte budoucí potřeby, nároky, rozvoj. Stavte na flexibilitě a škálovatelnosti. Nestavte IT strategii na aktuálních potřebách, ale na byznys strategii firmy ve střednědobém horizontu.

Zdroje jako limit – lidské, kapacitní, finanční, znalostní...

Za největší překážky v uskutečňování a naplňování vize práce s daty vidí společnosti v omezeních na straně zdrojů, konkrétně v kapacitách IT týmů, nedostatečných investicích, neznalosti nebo nejasnostech v byznys prioritách, uzavřenosti systémů a jejich izolovanosti. Zmiňují také velké množství datových zdrojů a jejich vlastníků a s tím související těžko udržitelná vysoká úroveň kvalit a čistoty dat.

Jako řešení Adastra uvádí: Spolupracujte s externími experty a dodavateli, všechno nemusíte zvládnout vlastními silami. Vyvarujte se dětských nemocí, kterými si již prošli jiní.

Čas na investice do IT

Téměř 40 % firem uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám a 20 % společnostem chybí dostatečná finanční podpora od managementu.

„Dnes víc než kdy jindy musí jít IT naproti byznysu. Být napřed, být připraveno a na požadavky byznysu rychle reagovat,“ uvedl David Kaláb. „Investice do moderního IT nemusí být enormní, začněte s menšími a tudíž ne tak finančně náročnými projekty a koncepty a naplno je implementujte až v okamžiku, kdy se osvědčí.“

Jako řešení Adastra uvádí: Přesvědčte stakeholdery, že bez inovací ztratí pozici na trhu. Inovace se bez investic neobejdou. Kdo neinovuje, prohrává.

(lan)

Graf: Adastra

spinner