Optika ČD - Telematiky propojí brněnskou Masarykovu univerzitu s Vídeňskou univerzitou

Optika ČD - Telematiky propojí brněnskou Masarykovu univerzitu s Vídeňskou univerzitou

15.3. - ČD - Telematika zajistí propojení Ústavu výpočetní techniky brněnské Masarykovy univerzity s Výpočetním centrem Vídeňské univerzity (Zentraler Informatikdienst Universität Wien). Společnost poskytne formou pronájmu sdružení CESNET, které toto propojení dvou významných univerzit zastřešuje, jeden pár nenasvícených optických vláken a zajistí housing síťových technických zařízení určených především ke zlepšení přenosových parametrů trasy (např. optických zesilovačů), přenosu unikátních fotonických služeb, testování či monitoringu provozu.

„Se sdružením CESNET spolupracujeme úspěšně a dlouhodobě. Velmi nás těší, že nově můžeme přispět k přeshraničnímu propojení dvou významných středoevropských univerzit, a to brněnské Masarykovy a Vídeňské univerzity, poskytnutím naší optické infrastruktury a know-how s jejím provozem a údržbou,“ uvedl Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky.

Součástí plnění je i pravidelná údržba a servisování trasy a souvisejících zařízení. Nové propojení umožní přenosy dat v řádu stovek Gbps a lze ho tedy využívat pro operace s těmi nejvyššími nároky na objem a rychlost přenosu dat. Samotná trasa má oproti jiným poskytovatelům telekomunikačních služeb mezi ČR a Rakouskem unikátní geografický průběh.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 a aktuálně sdružuje téměř 30 akademických institucí z celé ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT.

ČD - Telematika je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

(pav)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner