Firmy podceňují ekonomický provoz vozového parku

Firmy podceňují ekonomický provoz vozového parku

23.11. - Klíčem k úsporné správě vozového parku není pouze výhodný nákup a prodej vozidel, ale i jejich ekonomický provoz, jehož dominantní složkou bývá účet za palivo. Přestože existuje telematika a další reportní systémy, pomocí kterých je možné ekonomičnost jízdy kontrolovat, 72 procent fleet manažerů v Česku se přiznává k tomu, že tyto nástroje nepoužívá. Informace vyplývají z aktuálního průzkumu Volkswagen Financial Services, který byl proveden mezi 203 fleet manažery z českých firem s minimálním počtem pěti firemních automobilů do 3,5 tuny.

Jednoznačně nejvyšší náklady spojené s provozem vozového parku se týkají samotné jízdy. „U větších flotil a přepravních společností se více využívá telematika, kdy jsou řidiči přímo odměňováni za úspornost jízdy. U menších flotil se často na ekonomičnost jízdy zapomíná,“ říká Jan Sedláček, ředitel oddělení Fleet a remarketing ve Volkswagen Financial. Systémy ke sledová ekonomičnosti jízdy používá 29 % z dotázaných fleet manažerů, téměř dvě třetiny (63 %) je nepoužívá a 9 % o nich ani nikdy neslyšelo. Ekonomičnost jízdy tak nemá pod kontrolou skoro tři čtvrtiny (72 %) z nich.

Podle výsledků průzkumu využívá reportingu tankování 11 procent z fleet manažerů, každý šestnáctý o tomto systému uvažuje, ale jejich leasingová společnost je nenabízí. Alarmujících 83 procent fleet manažerů se o tyto služby vůbec nezajímá, přitom mají v ekonomičnosti provozu vozového parku důležitou roli. „Vždy doporučujeme přehledný reporting tankování při využití tankovacích karet, kdy si posléze může firma zpracovávat přehled ekonomičnosti jízdy. Ze všech tzv. průběžných nákladů patří tankování k nejdůležitějším, neboť i v drobné úspoře na litr paliva se skrývá vysoká úspora,“ upozorňuje Jan Sedláček.

Za účelem řízení vozového parku obvykle fleet manažeři sestavuji tzv. car policy. Dokument, který detailně upravuje podmínky nákupu, užívání a prodeje vozidel. Z výsledků průzkumu vyplývá, že fleet manažeři tento stěžejní dokument často neaktualizují. Až 62 procent dotázaných by odmítlo služby optimalizace car policy z důvodu toho, že si agendu zařizují sami. Více jak pětina (27 %) by ji přijalo pouze jako doporučení, sedm procent má car policy striktně danou a jen pět procent by mělo opravdový zájem o optimalizaci leasingovou společností. „V praxi se setkáváme s tím, že je car policy nastavena neefektivně a zohledňuje pouze část nákladů, proto doporučujeme všem klientům ji jednou ročně optimalizovat s ohledem na aktuální situaci - ceny pohonných hmot, ideální konfigurace vozů, bonusy od značek apod.,“ uzavírá Jan Sedláček.

Průzkum byl realizován 2. - 20. 6. 2016 výzkumnou agenturou SC&C pro Volkswagen Financial Services prostřednictvím metody CATI + CAWI agenturou SC. Průzkumu se zúčastnilo 203 fleet manažerů ve vybraných firmách v rámci celé ČR s minimálním počtem pět firemních automobilů do 3,5tuny (58 % dotázaných firem s 6 až 10 auty, 25 % firem s 11 až 20 auty, 17 % firem s více než 21 auty). Regionální zastoupení: 25 % Praha + Středočeský kraj, 39 % zbytek Čech a 36 % Morava.

(tj)

spinner