​DPD představuje Sustainability Report 2020 a kroky k plnění Cílů udržitelného rozvoje

​DPD představuje Sustainability Report 2020 a kroky k plnění Cílů udržitelného rozvoje

15.9. - Společnost DPD, největší soukromý balíkový přepravce v České republice, která je součástí mezinárodní skupiny DPDgroup, prezentuje aktivity v rámci udržitelného podnikání a představuje firemní iniciativy vedoucí k naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Pandemie vedla k rapidnímu nárůstu balíkového průmyslu, přičemž DPDgroup doručila v roce 2020 o půl miliardy více balíků než v roce 2019. V Česku společnost doručila v roce 2020 44 milionů zásilek, což je o téměř 23 milionů více, než v roce 2019. Tento nárůst si však vyžádal více vozidel na silnicích a navýšil tak množství emisí. Skupina se proto rozhodla své započaté iniciativy ještě urychlit. Jednotlivé kroky představuje níže v rámci čtyř cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů (OSN), k jejichž naplnění aktivně přispívá:

Cíl č. 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

DPDgroup zavedla v roce 2020 nové postupy týkající se náborů zaměstnanců a přísnější firemní politiku ohledně průměrné pracovní doby a přesčasů. V rámci jednoho roku poté v Evropě vytvořila 20 000 nových pracovních míst a poskytla mentoring celkem 16 podnikatelům, čímž investovala do budování podnikatelské kultury DPDgroup. Mimo jiné podporovala rozmanité, respektující prostředí pro všechny své zaměstnance. Skupina dále každé dva roky vyhodnocuje a řeší problémy, které případně vyvstávají z průzkumu názorů zaměstnanců. V roce 2020 se tohoto průzkumu zúčastnilo celkem 19 obchodních jednotek a 14 000 zaměstnanců. V porovnání s rokem 2018 se účast zvýšila o 30 %, s rokem 2016 jde pak o 55% nárůst.

Cíl č. 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Plánem DPDgroup je doručovat do roku 2025 ve 225 evropských městech pomocí nízkoemisních vozidel, a to včetně Prahy a Ostravy. Tuto vizi již společnost ke konci roku 2020 naplnila v 18 městech Evropy. Nadále přitom pokračuje v investicích do svých vozových parků a pořizuje vozidla s nulovými a nízkými emisemi – v roce 2020 nasadila v evropských městech celkem 1 163 nízkoemisních vozidel. Ve snaze zkrátit poslední míli poté napříč Evropou otevřela přes 300 nových městských dep, přičemž v ČR se jedná o sdílené mikrodepo na pražském Těšnově. Skupina mimo jiné finančně podporuje infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a v následujících letech plánuje zdvojnásobit počet výdejních míst Pickup. Po celém světě tato síť čítá více než 58 000 poboček, přičemž v České republice jich funguje přes 1 300. Do dalších dvou evropských měst dále rozšířila svůj program monitorování kvality ovzduší (Air quality monitoring). V současné době program běží v pěti evropských městech, přičemž cílem DPDgroup je implementovat jej v celkem 20 metropolích Evropy. Jedním z nich bude také Praha.

Cíl č. 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Díky neustálé optimalizaci a svým inovativním dopravním řešením snížila DPDgroup v roce 2020 emise skleníkových plynů na jednu zásilku o 19 % (v porovnání s rokem 2013). Blíží se tak ke svému cíli snížit do roku 2025 emise na jednu zásilku o 30 % (opět v porovnání s rokem 2013). Za rok 2020 skupina kompenzovala 1 046 184 tun CO2e z roku 2019, a to skrze investice do projektů čisté energie. Prostřednictvím vlastního uhlíkového fondu (Carbon Fund), jež za celkem 2 miliony eur financoval 20 projektů cílených na snížení emisí uhlíku v 19 obchodních jednotkách, dále zamezila vzniku 1 143 tun CO2e. Aktivity týkající se ochrany životního prostředí a boje se změnami klimatu jsou součástí dlouhodobé strategie udržitelnosti DPDgroup DrivingChangeTM.

Cíl č. 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

DPDgroup podpořila v roce 2020 více než 450 nevládních organizací a komunitních iniciativ v 19 zemích. Dále spolupracovala s 16 startupy, jimž pomohla zvýšit míru inovací v klíčových otázkách udržitelnosti. V zemích, kde působí, poté aktivně spolupracuje s vládami jednotlivých států a městskými zastupiteli, aby společně našli budoucí řešení mobility, jež by minimalizovala dopad na životní prostředí a zároveň zajišťovala bezpečnější a dostupnější dopravu pro všechny.

(lan)

Foto: DPD

spinner