Zeptali jsme se Mgr. Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předsedy představenstva Solární asociace

Zeptali jsme se Mgr. Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předsedy představenstva Solární asociace

Podle zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) je zapotřebí každoročně až do roku 2030 navyšovat kapacitu OZE průměrně o 1000 GW kapacity a výrazně zvýšit jejich využití. Jsou však v České republice vhodné podmínky, aby bylo možno využívat ve větší míře obnovitelné zdroje energie?

Česko má jeden z nejnižších podílů energie z OZE v Evropské unii. Jedním z důvodů je i rozčarování z nezvládnutého solárního boomu v roce 2010 nebo odpor občanů proti větrným elektrárnám. Situace je ale dnes jiná. OZE opět jsou a zejména brzy budou důležitou součástí energetického mixu a měli bychom hledat všechny možnosti jejich využití. I přesto, že v Česku dochází v posledních dvou letech k rozvoji OZE a pozitivnímu vnímání zejména fotovoltaiky, stále chybí legislativa i kapacita bateriových úložišť, která je důležitá k uchování energie z nestabilních zdrojů. Kromě velkých bateriových systémů se v budoucnu počítá také s výrobou zeleného vodíku z přebytků výroby z OZE, který lze uchovat pro další využití v energetice, průmyslu či pro rozvoj vodíkové mobility. Musíme začít využívat co nejvíce možných technologií ukládání energie, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. Trh je na to připraven. Důležité je legislativní ukotvení, protože v současné chvíli výstavbu nových zdrojů nedoprovází budování dostatečné kapacity bateriových ani jiných úložišť, která jsou potřeba pro stabilizaci soustavy a z důvodu bezpečnosti dodávek elektřiny. S rozvojem OZE musí jít akumulace ruku v ruce, což už většina nejen evropských zemí pochopila. Česko je stále pozadu.
MPO v těchto týdnech konečně navrhuje implementaci akumulace energie, agregace a flexibility do novely LEX OZE III energetického zákona. Šest let na tuto problematiku jako AKU-BAT CZ a další oborové asociace upozorňujeme. Oceňujeme, že byl již spuštěn zkrácený legislativní proces pro tento zákon, ale jako problém vidíme účinnost zákona až od roku 2025, alespoň v případě akumulace. Desítky, možná stovky investorů mají připraveny projekty na výrobu zelené elektřiny s ukládáním energie a uvítaly by dřívější účinnost, například už v červenci 2024. Není žádný důvod čekat. Jen tak budeme připraveni na další rozmach obnovitelných zdrojů, který již zhruba dva roky probíhá.
V současné době se v tuzemsku připravují reálné projekty obnovitelných zdrojů v objemu vyšším než 10 GW instalovaného výkonu, v rezervacích kapacit u distributorů je číslo ještě zhruba dvakrát vyšší. Tyto nové zdroje bude nutné řídit a vyrobenou čistou a levnou elektřinu z nich výhodné uložit pro pozdější využití. Bez zákonné úpravy se nejenom nebudou masivně rozvíjet obnovitelné zdroje, ale nebudou pořádně fungovat ani komunity. Protože obec či jiné společenství v tuto chvíli nemůže postavit např. obecní baterii či později elektrolyzér na výrobu vodíku.
(lan)
Foto: AKU-BAT CZ
spinner