transport logistic 2013

V centru pozornosti letos Čína a Rusko

V centru pozornosti letos Čína a Rusko

Největší světová výstavní událost v oboru dopravy a logistiky – mnichovský bienální veletrh transport logistic – letos obsadí 110 tisíc čtverečních metrů výstavní plochy. Účast na něm přislíbilo na dva tisíce vystavovatelů. Stejně jak o při posledním ročníku v roce 2011 by jejich expozice mělo zhlédnout více než 50 tisíc návštěvníků. Veletrh transport logistic tradičně sjednocuje celou škálu služeb a výrobků v oblasti pozemní, vodní, letecké a železniční nákladní dopravy a logistiky a zúčastňuje se jej široký okruh vystavovatelů počínaje dopravními, spedičními, železničními společnostmi, společnostmi kombinované dopravy přes zástupce námořních a vnitrozemských přístavů, rejdařských a leteckých společností a letišť až po výrobce užitkových vozidel a dodavatele IT systémů a telematiky.

Za hlavní téma veletrhu letos pořadatelé zvolili stále naléhavější otázku zajištění bezpečnosti v logistickém řetězci. Větší pozornost než dosud budou věnovat také tématu intralogistiky; ve spolupráci s veletrhem CeMAT pro vystavovatele z této oblasti vyčlení celý nový pavilon. Po České republice, která byla partnerskou zemí veletrhu v roce 2009, budou letos pořadatelé zvláštní pozornost věnovat Číně, Rusku, Španělsku, Itálii a pobaltským republikám.

Padesát českých a slovenských vystavovatelů

Z České republiky je podle českého zastoupení veletrhu přihlášeno 40 a ze Slovenska deset vystavovatelů. Česká republika tak bude se 700 m2 obsazené výstavní plochy opět patřit mezi největší vystavovatelské země, do značné míry díky společné české expozici v pavilonu B4, v níž se bude za zvýhodněných podmínek prezentovat 19 českých vystavovatelů, včetně odborných svazů. Největší zásluhu na rozsáhlé české přítomnosti má vedle českého zastoupení Messe München především Svaz spedice a logistiky ČR, který stál u vzniku společné české expozice, a ministerstvo průmyslu a obchodu, které ji finančně podpořilo.

CD s informacemi o vystavovatelích

Společnost ARTEO CZ vytvoří letos poprvé pro veletrh transport logistic souborné CD s informacemi o jednotlivých českých vystavovatelích v anglickém jazyce. Jeho design bude vycházet z oficiálních prezentačních materiálů ministerstva průmyslu a obchodu. Nosič se bude distribuovat v české expozici a na stáncích oficiálních expozic a významných obchodních partnerů vystavovatelů.

Při posledním ročníku v roce 2011 veletrh přivítal téměř 1900 vystavovatelů a 51 tisíc návštěvníků. Česká republika se v metropoli sousedního Bavorska představila vlastní národní expozicí a účastí celkem 45 vystavovatelů a co do počtu vystavovatelů se tak umístila na šestém místě všech zastoupených zemí. „Společným vystoupením v Mnichově české podniky dokázaly, že se dokážou povznést od konkurence ke spolupráci v zájmu celé české logistiky,“ komentoval rozsáhlou českou účast na posledním ročníku veletrhu bývalý prezident České logistické asociace Ing. Miroslav Rumler.

Další informace k rámcovému programu a k veletrhu jsou k dispozici na webové adrese veletrhu, návštěvnický servis (vstupenky za Kč a ubytování) na adrese českého zástupce.

(red)

www.transportlogistic.de/de

www.expocs.cz

spinner