Poptávku po ropě lze snížit o 2,7 milionů barelů denně

Poptávku po ropě lze snížit o 2,7 milionů barelů denně

Mimořádná opatření mohou rychle snížit celosvětovou poptávku po ropě o 2,7 milionu barelů denně, čímž se sníží energetická krize v dodávkách vyvolaná vpádem Ruska na Ukrajinu. Uvádí se to ve zprávě Mezinárodní agentury pro energii (IEA).

Pro dosažení tohoto cíle vypracovala IEA desetibodový plán. Pokud by byl plně realizován ve vyspělých ekonomikách, poklesla by během čtyř měsíců poptávka po ropě o 2,7 barelů denně, což odpovídá poptávce po ropě vyvolané všemi automobily v Číně. Tím by se výrazně snížilo potenciální napětí v době, kdy se na trh již nemusí dostat velké množství ruských dodávek a kdy se blíží období nejvyšší poptávky v červenci a srpnu. Opatření by měla ještě větší účinek, pokud by byla částečně nebo zcela přijata i v rozvíjejících se ekonomikách, tvrdí IEA.

Vzhledem k tomu, že většina poptávky po ropě pochází z dopravy, zaměřuje se desetibodový plán IEA na to, jak snížit spotřebu ropy při dopravě osob a zboží z bodu A do bodu B, přičemž vychází z konkrétních opatření, která již byla použita v různých zemích a městech.

Krátkodobá opatření, která navrhuje, zahrnují snížení spotřeby ropy v automobilech prostřednictvím nižších rychlostních limitů, práce z domova, občasného omezení vjezdu automobilů do center měst, levnější veřejné dopravy, většího počtu spolujízd a dalších iniciativ - a také většího využívání vysokorychlostní železnice a virtuálních schůzek namísto letecké dopravy.

„V důsledku děsivé ruské agrese proti Ukrajině může svět čelit největšímu šoku v dodávkách ropy za poslední desetiletí, což bude mít obrovské důsledky pro naše ekonomiky a společnosti,“ uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol, který plán představil společně s Barbarou Pompiliovou, ministryní pro ekologickou transformaci Francie, která v současné době předsedá Evropské unii.

Desetibodový plán IEA zahrnuje: 1. snížit rychlostní limity na dálnicích alespoň o 10 km/h; 2. pracovat z domova až tři dny v týdnu, pokud je to možné; 3. neděle bez aut ve městech; 4. zlevnit používání veřejné dopravy a motivovat k mikromobilitě, chůzi a jízdě na kole; 5. střídavý přístup osobních automobilů na silnice ve velkých městech; 6. zvýšit sdílení automobilů a přijmout postupy ke snížení spotřeby paliva; 7. podporovat efektivní jízdu nákladních automobilů a rozvoz zboží; 8. využívat vysokorychlostní a noční vlaky namísto letadel, kde je to možné; 9. vyhnout se služební letecké dopravě, pokud existují alternativní možnosti; 10. posílení zavádění elektrických a účinnějších vozidel.

(lan)

Foto: IVECO Bus 

spinner