​Plynulost toku zboží v Evropě mají podle EK zajistit tzv. zelené pruhy na hranicích

​Plynulost toku zboží v Evropě mají podle EK zajistit tzv. zelené pruhy na hranicích

24.3. - Pro zachování plynulosti pohybu zboží v celé Evropské unie během pandemie nového koronaviru vydala Evropská komise 23. března sadu praktických návodů, jak provádět odbavení na hranicích. Evropská komise vyjádřila přesvědčení, že vnitřní hranice EU zůstanou otevřené, a vyzvala národní vlády, aby bezodkladně stanoviny příslušné body pro přeshraniční provoz v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako hraniční přechody s tzv. „zelenými pruhy“.

Tyto hraniční přechody se zelenými pruhy by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují. Překročení hranice, včetně případných kontrol a zdravotních prohlídek, by nemělo trvat déle než 15 minut.

Evropská dopravní komisařka Adina Vălean řekla: „Evropská dopravní síť spojuje všechny státy EU. Je to jeden z nejmocnějších nástrojů v boji s COVID-19. Náš návod si klade za cíl chránit zásobovací řetězce EU v těchto mimořádně složitých podmínkách. Musíme zajistit, aby se zboží i dopravní personál mohli pohybovat kamkoli po celé EU – a to plynule. Společný koordinovaný postup je dnes důležitější než kdy jindy.“

Procedury na těchto klíčových uzlech je třeba minimalizovat. Řidiči mají být podrobeni zdravotní kontrole bez vystupování z vozidla. Rovněž kontrola dokumentů má být jednoduchá – pouze doklad totožnosti, řidičský průkaz a (pokud je to někde vyžadováno) potvrzení od zaměstnavatele. Ostatní dokumentace už může být v elektronické podobě. Žádný nákladní vůz ani řidič by neměli čelit nějaké formě diskriminace kvůli zemi původu nebo určení. Členské země EU by měly dočasně zrušit nejrůznější standardní omezení jako jsou zákazy jízd kamionů v neděli, o celém víkendu, v noci či po určitých trasách. Evropská komise vyzvala rovněž členské země EU k tomu, aby umožnily pokud možno plynulou jízdu soukromých osob (řidičů a cestujících v osobních vozidlech), zejména pokud jde o pracovníky ve zdravotnictví a dopravě nebo občany EU vracející se do své země. Současně by ovšem tyto osoby měly respektovat ostatní platná nařízení a pohybovat se výhradně po trasách sítě TEN-T. Každý členský stát by měl zajistit, aby alespoň jedno letiště zůstávalo v provozu pro repatriaci občanů a mezinárodní záchranné operace.

Na základě videokonference ministrů dopravy zemí EU konané 18. března vytváří Evropská komise platformu pro výměnu informací týkajících se přeshraničního provozu „Green Line TEN-T“. Ke spolupráci vyzvala také sousední státy, které nejsou členy EU, aby plynulost přeprav zůstala zachována.

(red)

Foto: Krone

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_510

spinner