Komentář: G20 a letectví ve světě

Komentář: G20 a letectví ve světě

Onemocnění na covid 19 a světová pandemie se nejvíce ze všech dopravních sektorů záporně odrazily na světové letecké dopravě. Je proto pochopitelné, že mezinárodní asociace letecké dopravy IATA vítá dohodu ministrů turistiky v rámci skupiny G20 o podpoře bezpečného růstu mobility na základě Římských pravidel G20 pro budoucnost turistiky. Připomeňme, že G20 je skupina největších ekonomik světa představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank; členy je 19 států a jednotný vnitřní trh Evropské unie. Na pravidelných schůzkách se také scházejí jejich nejvyšší představitelé – předsedové vlád či hlavy států. G20 vznikla v září roku 1999.

IATA naléhá na vlády v G20, aby jejich souhlas urychleně následovaly praktické akce, zejména co se týče následujícího pětibodového programu bezpečné obnovy mobility, který zahrnuje:

1. Sdílení informací mezi obory a vládami k informování policií a přijímání rozhodnutí k zajišťování bezpečné mobility;

2. Odsouhlasení společných mezinárodních přístupů k testování covid 19, k vakcinaci, certifikaci a k informacím;

3. Podporu digitální cestovatelské identity, biometrie a bezkontaktních transakcí pro bezpečné a plynulé cestování;

4. Poskytování dostupných, stálých, jasných a aktuálních informací cestujícím k podpoře a usnadnění plánování cest a pobytů;

5. Udržování a zlepšování propojitelnosti, bezpečnosti a udržitelnosti dopravních systémů G20.

Připomeňme též slova generálního ředitele IATA Willieho Walshe: „G20 má správné zaměření a program k restartu cestování a turistiky. Kombinace očkování a testů jsou činitelé k nastolení rozsáhlého cestování, bezpečně přístupného. Navíc předseda vlády Draghi slíbil, že Itálie je připravena uvítat svět zpátky a povzbudit knihování svátků, což má být inspirací pro ostatní světové vedoucí představitele. To vystihuje naléhavost, jež je zapotřebí k rychlému a bezpečnému pohybu vpřed v obnově svobody cestovat.“

IATA přišla s uplatněním cestovního průkazu „IATA Travel Pass“ převedeného do mobilu, který má lidem usnadnit cestování a bude zahrnovat požadavky vlád na testy pro covid–19 nebo na očkování. Je postaven na: světovém registru zdravotních požadavků a nalezení přesných informací o cestování, požadavcích na testy a očkování pro cesty; světovém registru testovacích/očkovacích center a identifikuje testovací centra a laboratoře v místech odletů, jež splňují standardy požadavků na testy a na očkování v místech určení; přehledu laboratoří – jde o místa schválených laboratoří a testovacích center; digitálním pasovém modulu – jenž umožní cestujícím vytvořit „digitální pas“ s testy a očkovacími certifikáty a ověřením, že jsou dostatečné pro jejich cestovní plány a sdílí testy nebo očkovací certifikáty s aerolinkami a s úřady k usnadněnému cestování. Jde též o možné využití cestujícími k digitálnímu pořízení cestovní dokumentace a zvyšování zkušeností z cestování.

Vlády rozhodují o požadavcích na

cestování, aerolinky a cestující je musí plnit. Tradičně to bývají v mnoha zemích požadavky na víza a na očkování. Kvůli pandemii covid 19 přišly vlády s dalšími omezeními: opatřeními o karanténách, požadavky na testy a případně na očkování. Průkaz IATA Travel Pass je nástrojem pro cestující, ale komunikuje s vládami, aerolinkami a centry poskytovatelů testů a očkování, když poskytuje ověřené informace těm, kdo je potřebují, a sice bezpečným způsobem. Průkaz již uplatňuje ve světě přes 30 aerolinek. Lze jej stáhnout z obchodu Apple, ale cestující jej nebudou moci používat, pokud jejich aerolinky nejsou součástí celého systému. Pokud je tomu tak, dopravce má cestujícímu poskytnout instrukce, jak průkaz IATA používat.

IATA ve svém posledním prohlášení před koncem května tleská rostoucímu počtu zemí, které otvírají své hranice očkovaným cestujícím. Německo se tu zmiňuje mezi posledními zeměmi, jež odvolávají požadavky na karantény pro cestující s negativními testy covid 19. Rozhodnutí německé vlády následovalo po vědeckých radách světově známého Institutu Roberta Kocha (RKI); ten konstatuje, že očkovaní cestující nejsou pro německé obyvatelstvo velkým rizikem. Uplatnění této politiky sbližuje podle IATA Německo s doporučeními jak Evropské komise, tak i Evropského parlamentu založenými na obdobných vědeckých konzultacích. Prohlášení IATA z 19. května má příhodný název: „Přijímání očkovaných cestujících má být nejlepší světovou praxí k otevírání hranic“.Jiří Kladiva

spinner