Evropská unie musí urychlit přechod na bezemisní mobilitu

Evropská unie musí urychlit přechod na bezemisní mobilitu

Odvětví automobilového průmyslu, výroby energie, elektřiny a infrastruktury pro nabíjení se spojila, aby vyzvala Evropský parlament a Radu EU k přijetí silných a vzájemně propojených politik, které urychlí přechod na bezemisní a CO2 neutrální mobilitu.

Výzva vzešla z podnětu Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA), Evropske asociace dodavatelů automobilů (CLEPA), elektroenergetické unie Eurelectric, asociace evropského větrného průmyslu WindEurope a odvětví infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel ChargeUp Europe.

Podle zástupců těchto odvětví je v prvé řadě zapotřebí zvýšit investice do infrastruktury pro nabíjení a doplňování paliva pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy s alternativním pohonem. EU proto bude muset přijmout vyšší cíle pro veřejnou i soukromou infrastrukturu, než jaké předpokládá Evropská komise v návrhu nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) a v návrhu směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Aby byly dobíjecí a vodíkové čerpací stanice komerčně životaschopné ve fázi náběhu elektromobilů, je zapotřebí veřejné podpory, finančních pobídek, spolufinancování a závazných cílů. To je podle spolusignatářů zásadní.

(lan)

Foto: Daimler Truck 

spinner