ČESMAD Bohemia: Dopravci si podporu z fondu zaslouží

ČESMAD Bohemia: Dopravci si podporu z fondu zaslouží

„Silniční doprava stojí při změnách, jaké přinesl brexit, vždy v první linii, v dobrém i ve zlém. Brexit se chystal velmi dlouho, přesto nebylo do poslední chvíle jasné, za jakých podmínek proběhne. Dopravci se snažili vstřebat maximum informací a zvládnout vyžadované postupy, zejména při odbavení zboží a průjezdu hraniční linie, ať už na trajektu nebo vlakem,“ upozornil na to generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Řidič byl v konečném důsledku tím, kdo trpěl a dlouho čekal, když nebyly všechny papíry přichystány správně. Uvědomme si, že firmy, které už mnoho let užívaly výhod volného pohybu zboží v EU, ztratily do značné míry kompetence v celním řízení. Ty musely za pochodu obnovit. Stálo to mnoho peněz, úsilí a času. Zcela speciální byly Vánoce v Doveru, kde zůstaly stovky českých řidičů několik dní kvůli proticovidovému opatření francouzských úřadů. Nikdo mi ovšem nevymluví, že se zde neprojevil brexit, například tím, že bylo před koncem roku v Británii mnohem víc vozidel než obvykle, firmy se chtěly předzásobit. Také dohoda a koordinace EU a britské strany byla pomalá, působilo to dojmem, že přes kanál letěl horký brambor a ´teď se ukažte´, jinak by se řešení nehledalo tak dlouho. Kvůli brexitu narostla firmám administrativa a počty zaměstnanců, dodnes mají dopravci velké ztráty i z toho, že se britští odesilatelé nenaučili správně ošetřit své zásilky, což způsobuje dlouhá čekání před návratem na kontinent. Z toho důvodu řidiči některé nevybavené náklady odmítají, nestačili by se včas vrátit. To zase snižuje efektivitu,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

Dopravci již předložili návrh kompenzací škod

Brexit Adjustment Reserve je podle něj dobrým nástrojem na utlumení negativních dopadů a silniční doprava si určitě zaslouží být z této sumy významně podpořena. „Prostředky by měly jít na kompenzaci zvýšených nákladů na zaměstnance, administrativu, vzdělávání a úpravu procesů, případně software ve firmách. Zpětně ztracený čas s rodinou řidičům nikdo nevrátí, ale i pro ty, kteří zůstali na konci prosince viset na ostrovech, by se ve fondu něco mělo najít. Důsledkem brexitu je i to, že nové požadavky na vybavení velkých vozidel ke zlepšení výhledu z kabiny platné na území tzv. Velkého Londýna od letošního jara, si místní samospráva stanovila bez konzultace a koordinace s Bruselem. Pro dopravce to znamená, že musí každé vozidlo pro průjezd tímto územím mít vybaveno dodatečnou montáží kamer a dalších součástí. To představuje náklad ve výši dvou tisíc EUR na kamion. Pokud by byla Británie v EU, těžko by jim toto opatření prošlo, podobně jako se to nezdařilo Vídni s asistenčními zařízeními pro odbočování vpravo. Předložil jsem ministerstvu dopravy návrh kompenzací škod a vícenákladů, které by měly být z fondu hrazeny, a věřím, že se v konečném znění programu objeví,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Čeká se na vypsání výzvy podpůrného programu

Podle Vojtěcha Hromíře informaci o přípravě podpůrného pobrexitového fondu mají zatím jen některé firmy, navíc o detailech se stále jedná v Bruselu. Jsem si jist, že jakmile bude vypsána výzva, dopravci, a především naši členové si se sestavením žádostí poradí, my je určitě podpoříme. Chtěl bych, aby byl program jednoduchý a velmi důležité je, aby uměl kompenzovat i náklady už vynaložené. Je skoro půlka roku a mají být kryty vícenáklady od léta 2020 do konce roku 2022, proto se musí najít cesta, jak zaplatit náklady ukryté ve výsledovkách firem, které už je musely vstřebat,“ upozornil Vojtěch Hromíř.(lan)

Foto: ČESMAD Bohemia

Na snímku Vojtěch Hromíř, generální tajemník ČESMAD Bohemia

spinner