​Evropská e-commerce podporuje návrhy EK na posílení udržitelnosti

​Evropská e-commerce podporuje návrhy EK na posílení udržitelnosti

Evropská komise koncem března představila iniciativy Zelená prohlášení a Právo na opravu (Green Claims a Right to Repair), dva dlouho očekávané návrhy zaměřené na podporu udržitelnosti v širším kontextu Akčního plánu pro oběhové hospodářství přijatého v roce 2020. Tyto návrhy mají vytvořit rámec pro boj proti zavádějícím ekologickým tvrzením a poskytnout spotřebitelům více možností výběru opravy.

Sdružení Ecommerce Europe, které zastupuje více než 150 000 společností prodávajících zboží a/nebo služby on-line spotřebitelům v Evropě, tyto dva návrhy vítá a těší se na to, že bude moci poskytnout příspěvky odvětví, aby ambice a cíle těchto textů mohly podpořit ekologický přechod elektronického obchodu. Evropský parlament a členské státy budou mít k dispozici malý časový prostor pro jednání a dohodu o těchto směrnicích. Komisař pro spravedlnost Didier Reynders vyjádřil přání uzavřít legislativní proces týkající se těchto dokumentů před blížícími se volbami do Evropského parlamentu v roce 2024.

Návrh o zelených prohlášeních je pokusem komise řešit praktiky „greenwashingu“ tím, že se stanoví rámec pro to, jak budou podniky v celé Evropě dobrovolně informovat o svém dopadu na životní prostředí. Text bude podniky nutit, aby uváděly srovnatelná, porovnatelná a ověřitelná ekologická tvrzení. Tím se zajistí, že spotřebitelé nebudou klamáni nejasnými informacemi a budou moci důvěřovat přesnosti těchto tvrzení. Text zahrnuje požadavky na sdělování těchto tvrzení a pokrývá širokou škálu tvrzení od procenta recyklovaného obsahu na výrobky až po tvrzení týkající se klimatu založená na kompenzacích. Nový zákon se bude vztahovat na všechna dobrovolná tvrzení, která obchodník sdělí spotřebiteli o dopadech, aspektech nebo výkonnosti výrobku, služby nebo samotného obchodníka na životní prostředí. Text dále navrhuje přístup k životnímu cyklu výrobku od surovin až po konec jeho životnosti.

Zavádí rovněž systém ověřování na vnitrostátní úrovni, v jehož rámci budou muset členské státy EU zřídit vnitrostátní orgány, které budou monitorovat každé tvrzení.

Rozšíření práva na opravu

Druhá iniciativa, kterou komise představila, je zaměřena na podporu práva na opravu, které pomůže prodloužit životnost výrobků a snížit množství odpadu. Podle nového zákona budou muset prodejci například stanovit opravu jako výchozí nápravné opatření, kdykoli bude levnější než výměna. Po uplynutí dvouleté zákonné záruční lhůty budou muset výrobci poskytnout možnost opravy, ale pouze u omezeného počtu výrobků, na které se již vztahují požadavky na opravitelnost podle evropského práva. Mezi ně bude patřit nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, které se v současné době projednává, a mohlo by se týkat mimo jiné chytrých telefonů, tabletů, televizorů, praček nebo chladniček.

Zavádění digitálního eura

V březnu také generální tajemník Ecommerce Europe Luca Cassetti jednal u kulatého stolu s evropskými komisaři Mairead McGuinnessovou a Thierrym Bretonem o iniciativě Digital Euro. Komise zdůraznila význam tohoto projektu pro společnost i ekonomiku ve světě, kde spotřebitelé používají stále méně hotovosti. Ecommerce Europe uvedla, že očekává, že se digitální euro stane evropským platebním řešením, které bude schopno posílit konkurenci v EU a snížit náklady obchodníků na platby. Ecommerce Europe uvedla, že iniciativu celkově podporuje, neboť se domnívá, že Digital Euro by za správných podmínek mohlo skutečně sehrát klíčovou roli jako efektivní a dostupné přeshraniční platební řešení: z uživatelského hlediska budou spotřebitelé pravděpodobně platit Digital Euro prostřednictvím svých bankovních aplikací nebo prostřednictvím k tomu určené aplikace či peněženky, ale mělo by být možné platit i v offline prostředí, jako je tomu nyní u čipových karet NFC. Je důležité zajistit spotřebitelům snadný přístup k Digital Euro a také pohodlný a bezproblémový zážitek. Pro obchodníky by digitální euro mělo být účinným vícekanálovým a přeshraničním platebním řešením. Mělo by umožňovat snadnou integraci do stávající infrastruktury obchodníků a pokrývat stávající případy použití v maloobchodě, jako je předplatné, vrácení peněz atd.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner