ŽESNAD.CZ k zákazu provozu nákladních vlaků využívajících elektrickou trakci na trase Praha-Smíchov - Karlštejn

ŽESNAD.CZ k zákazu provozu nákladních vlaků využívajících elektrickou trakci na trase Praha-Smíchov - Karlštejn

26.8. - Z důvodu požáru měnírny Malá Chuchle v nedávné době a neexistující zálohy napájení byl zaveden zákaz jízdy nákladních vlaků v elektrické trakci mezi Prahou a Karlštejnem v denní době 5-19 hod. Rozhodnutí přimělo ke kritice Sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ .

"Toto restriktivní opatření přišlo v době, kdy je tato trať jedinou možnou příjezdovou cestou do Plzně a Chebu, jelikož ve stejnou chvíli probíhá úplná výluka tratě mezi Dalovicemi a Hájkem. Přistavování dieselových hnacích vozidel představuje pro nákladní dopravce značné vícenáklady, které při promítnutí do cen zásadně snižují konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy na přepravním trhu,"upozornil ŽESNAD.CZ.

"ŽESNAD.CZ již od svého založení upozorňuje na poddimenzování stejnosměrné soustavy 3 kV, která pro své příliš nízké napětí není schopna přenést pro nákladní dopravu požadované výkony a při vzdálenosti nad 3,5 km od měnírny je neefektivní. Proto pro současný rozsah provozu požadujeme postupný přechod na výkonnou střídavou soustavu 25 kV 50 Hz," uvedlo sdružení.

(tl)

Foto: archiv 

spinner