Skupina AWT hlásí v pololetí po ztrátových letech zisk

Skupina AWT hlásí v pololetí po ztrátových letech zisk

Na konci roku 2018 skupina AWT (Advanced World Transport), která je součástí skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v Evropě, začala úspěšně realizovat novou strategii, jejíž efekty jsou již nyní viditelné. Celá skupina AWT vykázala za první půlrok zisk, oznámil na začátku září mluvčí AWT Lukáš Kresač.

Právě nová strategie, proces reorganizace a zvyšování efektivity přináší po dlouhé době pozitivní finanční výsledky. Zisk před započtením před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) skupiny AWT v první polovině letošního roku dosáhl 324 milionů Kč, zisk před úroky a daněmi (EBIT) pak 48 milionů Kč. Čistý zisk se vyšplhal na 30 milionů Kč. Skupina AWT zvrátila trend z předchozích let, kdy většina společností vykazovala z nejrůznějších důvodů provozní ztrátu a skupina AWT několik let po sobě byla na konci roku v minusu.

„V rámci nové strategie jsme se zaměřili na zvyšování provozní efektivity a optimalizaci dopravních procesů, zlepšení efektivity využití kolejových vozidel, majetku a správy nemovitostí nebo práce zaměstnanců. Jsme zároveň v procesu změn organizační struktury ve skupině, která má také vliv na efektivitu. Dnes mohu říci, že celá skupina AWT vykázala za první půlrok zisk. To vše se nám podařilo nejen na českém trhu, ale i v Maďarsku, kde byla společnost AWT Rail HU poslední roky v komplikované finanční situaci. Jsem přesvědčen, že v tomto trendu budeme pokračovat i do budoucna a budeme plnit naše ambiciózní cíle,“ řekl předseda představenstva AWT Maciej Walczyk.

Ambice: lídrem intermodální dopravy v regionu Trojmoří

Skupina AWT chce být s využitím synergií s PKP CARGO silným, spolehlivým a moderním železničním dopravcem provozujícím svou činnost po celé Evropě, zajišťujícím přepravy ze severu na jih (a naopak) jednou lokomotivou a jedním strojvedoucím – to jsou hlavní vize strategie skupiny AWT. Prioritou celé skupiny je stát se lídrem v oblasti intermodální dopravy v regionu Trojmoří (Balt – Jadran – Černé moře) a evropské části nové Hedvábné stezky. Zde by i společnost AWT díky potenciálu a velkým zkušenostem v oblasti poskytování služeb železniční a kombinované dopravy především ve střední a jižní Evropě měla hrát do budoucna v rámci celé skupiny PKP CARGO velmi významnou roli.

V součtu jako skupina PKP CARGO si rovněž nadále udržuje pozici dvojky v ČR mezi nákladními železničními dopravci. Vyplývá to z údajů, které zveřejňuje na svých stránkách Správa železniční dopravní cesty

(SŽDC).

(mna)

Foto: AWT

spinner