​ÖBB Rail Cargo Group přesouvá 200 000 tun odpadu ze silnice na železnici

​ÖBB Rail Cargo Group přesouvá 200 000 tun odpadu ze silnice na železnici

12.9. - Od začátku roku platí v Rakousku novela zákona o nakládání s odpady (zkratka AWG, německy Abfallwirtschaftsgesetz), která nabízí obrovský potenciál pro ochranu klimatu i ekologickou přepravu odpadů po železnici. Přeprava odpadů o celkové hmotnosti vyšší než deset tun musí být přepravována po železnici, pokud vzdálenost přesahuje 300 km.

V úzké spolupráci s novými i stávajícími zákazníky již společnost RCG vyvinula řadu logistických konceptů, které jsou úspěšné jak z provozního, tak z ekonomického hlediska. Byly podepsány a uzavřeny četné smlouvy a počáteční hodnocení ukazuje následující: 200 000 tun odpadu, který byl dříve přepravován nákladními automobily, se nyní přepravuje po železnici prostřednictvím zákona o nakládání s odpady. To odpovídá více než 11 400 jízdám kamionů (podle studie Herry-Studie se v každém nákladním vozidle přepravuje 17,5 tuny). Pokud by se všechna tato vozidla seřadila z Vídně, vznikla by na dálnici až do Štýrského Hradce kolona dlouhá asi 200 kilometrů. Vyhnutí se těmto jízdám tak přináší významný přínos pro životní prostředí.

Každá zásilka se počítá

Společnost RCG má již dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s odpady a nabízí efektivní logistická řešení novým i stávajícím zákazníkům, a to jak na národní úrovni v rámci Rakouska, tak na mezinárodní úrovni za hranicemi země. Dokládají to i následující tři příklady:

* Společnost böhler Abfall GmbH, která se zabývá likvidací odpadů, vyhrála ve spojení s konceptem železniční logistiky od RCG výběrové řízení vypsané Vorarlberským svazem pro životní prostředí na přepravu čistírenských kalů. Přesněji řečeno, do Dolního Rakouska se ročně přepraví až 12 000 tun čistírenských kalů.

* Zákon o nakládání s odpady se vztahuje i na mezinárodní dovozní, vývozní a tranzitní dopravu. Pro italskou společnost DIFE přepravuje RCG ročně 5 000 tun komunálního odpadu z Itálie do Nizozemska k termické recyklaci - přes Rakousko vede téměř 1 600 kilometrů dlouhá železniční trať.

* Linz AG je dlouholetým zákazníkem společnosti RCG. Od začátku roku - kromě ročních 78 000 tun - přepravuje RCG dalších 7 500 tun komunálního odpadu ročně z Grazu do Lince.

Vlečky a nakládací rampy urychlují přechod ze silnice na železnici

V neposlední řadě se do popředí zájmu společnosti ÖBB-Infrastruktur AG dostalo téma nakládacích ramp a vleček. V současném rámcovém plánu byla na modernizaci a rozšíření nakládacích ramp a soukromých vleček vyčleněna dodatečná částka přibližně 4 miliony eur ročně. Tímto způsobem mohou být vytvořeny potřebné infrastrukturní podmínky, díky nimž bude přechod na železnici pro budoucí partnery ještě atraktivnější. Větší využívání vleček ze strany podniků je dalším zásadním krokem k dosažení rakouských klimatických cílů.

Právě nedávno byla v Dolním Rakousku zprovozněna čtvrtá spojovací dráha pro významného zákazníka. V roce 2022 byla kompletně zrekonstruována a znovu zprovozněna vlečka Fliegerhorst Brumowski/Langenlebarn ve spolupráci s rakouskými ozbrojenými silami a ve spolupráci se společností Bau Beton byla vybudována vlečka v přístavu Freudenau ve Vídni. V současné době se konkrétně plánuje zhruba pět nových nebo stávajících vleček, které potřebují rekonstrukci, a osm modernizací nakládacích míst.

(lan)

Foto: ÖBB/Andreas Scheiblecker

spinner