​Nové pražské testovací centrum železniční automatizace

​Nové pražské testovací centrum železniční automatizace

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility v Praze, které disponuje vybavením pro přesná elektrická měření, zkoušky elektromagnetické kompatibility a klimatické zkoušky, je určeno pro projekty z celého světa.

V České republice tak mohou být realizovány kompletní vývojové projekty od úvodního definování požadavků ze strany zákazníka přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky včetně projektového řízení a řízení kvality. Jádrem činnosti je vývoj komponent digitálního systému zabezpečení trati – Trackguard Sinet, pomocí kterého Siemens Mobility realizuje přechod na moderní systémy řízení kolejové dopravy a zabezpečovacího zařízení typu ETCS po celém světě. Dalším z projektů je například digitální přejezdové zabezpečovací zařízení založené na distribuované architektuře, kdy řídicí logika není umístěna centralizovaně v technologické budově, ale je přenesena přímo do jednotlivých komponent přejezdu. Pro zpracování a vyhodnocení diagnostických dat se používá cloudové řešení, díky čemuž je možné tuto službu poskytovat kdekoliv na světě.

„Jedním z významných projektů, na jejichž vývoji pracují kolegové z českého vývojového oddělení, je digitalizace norské železniční sítě Bane NOR, která zahrnuje kompletní zabezpečení a řízení norské železniční sítě podle standardu ETCS level 2 včetně zabezpečení,“ řekl Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility v České republice. České centrum bude využíváno především k tzv. prototypovým testům, po jejichž úspěšném absolvování budou zařízení odesílána na finální typové zkoušky do německé centrály.

(pav)

Foto: Siemens Mobility

spinner