Maďarsko

MÁV Cargo už nese jméno Rail Cargo Hungaria

MÁV Cargo už nese jméno Rail Cargo Hungaria

Nákladní divize rakouských spolkových drah Rail Cargo Austria převzala v roce 2008 maďarský železniční podnik MÁV Cargo. Rakušané získali nákladní podnik maďarských státních drah MÁV v rámci privatizačního projektu jako zájemce s nejvyšší nabídkou. Od března nese akvizice název Rail Cargo Hungaria.

„V soukromých rukou vstoupil náš podnik do nové éry své existence. Procházíme řadou změn, probíhá modernizace a výrazně se zvyšuje kvalita nabízených služeb,“ řekl generální ředitel Rail Cargo Hungaria Imre Kovács na počátku března na slavnostní prezentaci změny názvu firmy před 350 pozvanými hosty z řad obchodních partnerů a zákazníků. Podle jeho slov nyní dopravce pracuje na soustavném snižování provozních nákladů. Proměnou prošla struktura organizace a vzrostla konkurence-schopnost. „Pozitivní vývoj pod RCA má logické vyústění ve změně našeho obchodního jména,“ dodal Imre Kovács.

Orientace na jihovýchod Evropy

Mluvčí představenstva Rail Cargo Austria Friedrich Macher připo-mněl, že mateřský koncern i dceřiná společnost patří mezi přední provozovatele železniční nákladní dopravy v jihovýchodní Evropě. Rakouský RCA je momentálně dvojkou evropského trhu z hlediska objemu přepraveného zboží. „Chceme rozšířit naše působení v kombinované dopravě v jihovýchodní Evropě. Musíme proto posilovat naše pozice v celém dunajském koridoru. Naše vlaky nyní jezdí z Milána a od Jadranu přes Vídeň a Budapešť k Černému moři a na turecké hranice,“ uvedl Friedrich Macher.

Rail Cargo Austria zahájil novou etapu rozvoje bývalého podniku MÁV Cargo projektem Joining Forces, jehož cílem byla optimalizace organizační struktury, provozních procesů a dosažení vysoké míry využití synergických efektů v řádu milionů €. Optimalizací tras se mu například podařilo zkrátit jízdní kilometry do některých překladových nádraží až o 17 procent, což přináší nezanedbatelnou úsporu výdajů na trakci a také zkrácení doby přepravy. Rovněž doby strávené na hraničních přechodech se zredukovaly ze dvou hodin na několik minut.

Na rozvoj dceřiné firmy jdou miliardy HUF

Rail Cargo Hungaria bude muset zapracovat na vytvoření vlastní trakce v Maďarsku a modernizaci informačních systémů. Mateřský koncern podle privatizačního projektu vynakládá na rozvoj dceřiné společnosti ročně částku 8,7 miliardy HUF.

Loni dostala Rail Cargo Hungaria jedenáct výkonných lokomotiv Taurus. Od podzimu loňského roku nabírá podnik strojvůdce a další personál.

Jízda prvního vlastního vlaku (s vlastní lokomotivou a vlastním strojvůdcem) se uskutečnila letos v lednu. V průběhu roku má překročit počet strojvůdců stovku, park kolejových vozidel má být rozšířen na 29 moderních lokomotiv pro nákladní provoz.

n

spinner