Ermewa rozšiřuje park o další intermodály: 780 nových vagonů v roce 2022

Ermewa rozšiřuje park o další intermodály: 780 nových vagonů v roce 2022

530 nově vyrobených intermodálních vagonů vyjelo koncem třetího čtvrtletí 2022 do provozu a dalších 250 kusů bude následovat do konce letošního roku. Ermewa tak pokračuje v rozšiřování své nabídky a portfolia v segmentu intermodální dopravy.

Za rok 2022 přibude do portfolia Ermewa SA celkem 780 moderních Sgmmnss 40‘, Sgnss 60‘, Sggrss 80‘ a Sggmrss 90stopých. Stávající intermodální vozový park o kapacitě 4000 vozů tak rychle roste a v následujících letech bude dál masivně rozšiřován. Do konce roku 2030 si Ermewa dala za cíl dosáhnout v tomto segment na 10000 vagonů.

Výkonné, bezpečné a připravené podpořit modalshift, přesun na jiný druh dopravy – nové intermodální vozy jsou vybaveny komponenty pro budoucnost. Patří mezi ně GPS zařízení a příprava pro digitální automatické spřáhlo (DAC – Digital Automatic Coupling). Nové 90‘ Sggmrss vyrobené společností Inveho jsou o tunu lehčí než běžné modely této velikosti, což umožňuje vyšší zatížení nákladem a méně energie vložené do trakce.

Aktuálně dodávané vagony pochází nejen od zmíněné společnosti Inveho, ale také od dalších výrobců vagonů jako jsou Greenbrier a Tatravagónka. Pro nadcházející období Ermewa již objednala dalších 1000 nových intermodálních vagonů, které budou dodány do konce roku 2023. Díky své rozšiřující se nabídce v intermodálním segmentu se Ermewa snaží vyjít vstříc speditérům snazším přechodem na železnici a snížit tak uhlíkovou stopu v jejich dodavatelském řetězci. Přechod na jiný druh dopravy ve prospěch nízkoemisní železniční dopravy představuje hlavní podíl při dosažení evropských cílů do roku 2030v rámci dohody Green Deal.

Ermewa SA je evropský lídr v pronájmu nákladních železničních vozů. Prostřednictvím certifikovaných dílen a partnerů zajišťuje také jejich opravu, údržbu a provoz na území celé Evropy. Díky své flotile čítající 45000 nákladních železničních vozů pokrývá veškeré segmenty železniční nákladní dopravy. Se svou sítí 17 sídel a poboček po celé Evropě poskytuje průmyslovým společnostem, železničním podnikům a speditérům více než 120 různých typů železničních vagonů. Společnost je od roku 2010 certifikovaným subjektem pro správu železničních kolejových vozidel – ECM (Entity in Charge of Maintenance). Je také oceněna zlatou medailí a certifikátem EcoVadis za své aktivity na poli CSR.

Ermewa SA je součástí skupiny Ermewa Group, evropského lídra v investičním managementu.

(PR)

Foto: ERMEWA

spinner