Český železniční průmysl může zabojovat o dodávky nových italských regionálních vlaků za 800 mil. eur

Český železniční průmysl může zabojovat o dodávky nových italských regionálních vlaků za 800 mil. eur

2.4. - Jedná se o investici do nákupu nejméně 150 bezemisních vlakových souprav, které nahradí stávající letité elektrické a dieselové jednotky zejména v jižní části země. Počítá se přitom s obnovou vozového parku regionálních a příměstských vlaků s cílem snížit průměrné stáří prostřednictvím nákupu nových souprav na elektrický a vodíkový pohon.

„Do roku 2026 má jít o 53 vlaků, které nahradí stejný počet stávajících vozidel, a zároveň o 100 nově navržených souprav vyvinutých z recyklovatelných materiálů a pokrytých fotovoltaickými panely. Investice bude realizována s podporou veřejných financí a částka ve výši 800 milionů EUR na pořízení nových vlakových souprav bude směřovat především do regionů jižní Itálie,“ upřesnila Marie Vopálenská, generální ředitelka Asociace podniků železničního průmyslu ČR (ACRI).

Právě možná účast českých výrobců železniční techniky na této zakázce bylo jedním z témat mise Asociace podniků železničního průmyslu ČR do Milána, Říma a Bari, která se uskutečnila ve dnech 18. - 21. března 2024 v rámci Projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cesty se zúčastnili zástupci členských firem ACRI - ŠKODA GROUP, CZ LOKO, AMiT, DAKO-CZ a MSV ELEKTRONIKA.

Itálie je klíčovým trhem pro český železniční průmysl

Možnost účasti českých podniků na dodávkách nových regionálních vlaků navazuje na další obchodní aktivity, které naše firmy na apeninském poloostrově dlouhodobě úspěšně rozvíjejí.

Například Škoda Group se aktuálně v Itálii podílí na zakázkách za více než 250 mil. EUR. Jedná se například o dodávky nových tramvají pro severoitalské město Bergamo, které budou vybaveny špičkovým antikolizním systémem, dále o dodávky vozů pro noční vlaky (ve spolupráci s italským výrobcem kolejových vozidel společností Titagarh Firema) nebo o zakázku na 112 trolejbusů pro italský Janov, kterou Škoda Group realizuje společně s výrobcem Solaris a trolejbusy vybaví moderní elektrickou výzbrojí a trakčními bateriemi.

Vedle Škoda Group působí v sektoru italské drážní dopravy i další české firmy. Například společnosti AMiT, výrobci řídicích systémů a elektroniky, se daří v posledních letech razantně navyšovat prodeje své elektroniky a systémů na italském trhu. Také pro výrobce brzdových systémů společnost DAKO-CZ má italský trh velký potenciál. Švýcarské společnosti Stadler dodává brzdové komponenty do čtyřvozových souprav FLIRT pro italský region Valle d'Aosta a také spolupracuje na projektu s názvem Ferrovie Appulo Lucane (FAL) na dodávku DMU a BMU jednotek. Zároveň DAKO-CZ podepsalo v minulém roce na veletrhu Expo Ferrovaria smlouvu s italskými železničními opravnami Cosmef WM na dodávku náhradních dílů pro servisní úkony u významných italských zákazníků.

Setkání s italskými dopravci, zástupci univerzit a regionální vlády

Právě reference ohledně probíhajících zakázek, stejně jako další produkty špičkové kvality pro zajištění moderní udržitelné mobility představily potenciálním italským partnerům během mise do Milána, Říma a jižní Itálie podniky českého železničního průmyslu sdružené v ACRI.

V regionu Milána se jednalo například o jednání s dopravcem FNM Group, který je druhým největším dopravcem na železnici v Itálii. Denně přepraví 750 tis. cestujících a vypraví více jak 2000 vlaků. Navíc z 90. let má tento dopravce zkušenosti s provozováním lokomotiv z provenience Škoda Group.

S národním železničním dopravcem Trenitalia se uskutečnilo setkání v Římě. Na půdě Velvyslanectví ČR se zástupci českého železničního průmyslu setkali s ředitelkou odboru akvizic společnosti Trenitalia, Danielou Chiappini.

V Bari, hlavním městě jižního regionu Apulie, se následně uskutečnila návštěva na Polytechnické univerzitě a setkání s dopravními experty Polytechniky. Zástupci Polytechniky představili projekt Mobilità Sostenibile (MOST), který zajišťuje spolupráci 24 univerzit, CNR (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) a 24 velkých společností při zavádění moderních řešení pro dopravu (letecká mobilita, udržitelná silniční vozidla, vodní doprava, železniční doprava, lehká vozidla).

Po jednání na Polytechnice následovalo přijetí na Svazu italského průmyslu Confindustria. Jednání vedl viceprezident Confindustria Bari Francesco Divella. Po prezentaci Confindustria Bari proběhla prezentace českých firem a jednání s dalšími potenciálními italskými obchodními partnery.

V závěru mise do Bari proběhla návštěva sídla regionální vlády Apulie a jednání s radní pro dopravu Annou Maurodinoia. Delegace ACRI opět představila české podniky a projevila eminentní zájem českého železničního průmyslu o dodávky v rámci chystané modernizace regionálních vlakových souprav v celkové hodnotě 800 milionů EUR.

(pav)

Logo: ACRI

spinner