České dráhy chystají miliardové investice do nových vozidel

České dráhy chystají miliardové investice do nových vozidel

Největší český železniční dopravce, České dráhy, plánuje během příštích měsíců a let investovat miliardy Kč do obnovy svého vozového parku. Společnost vypsala trojici výběrových řízení na dodávku elektrických a dieselových jednotek, které potřebuje pro výběrová řízení na provoz železnic plánovaných ministerstvem dopravy. Poptává také nové vagony pro rychlost do 200 kilometrů v hodině a stejně rychlé lokomotivy. Stranou investic nezůstává ani nákladní ČD Cargo, které si pořídí pět nových lokomotiv.

Největším vypsaným kontraktem je ten na dodávku moderních bezbariérových elektrických jednotek pro vnitrostátní rychlíkové spoje. S vítězem soutěže uzavřou rámcový kontrakt, který ČD umožní odebrat až 20 elektrických jednotek v předpokládané výši přibližně 4,6 miliardy Kč. Dodávky jednotlivých vlaků potom budou realizovány v závislosti na potřebách dopravce, které vyplynou z uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti.

„Abychom byli připraveni na otevírání trhu dálkové železniční osobní dopravy v České republice a na soutěže na dálkové linky, rozhodli jsme se již nyní vybrat dodavatele elektrických bezbariérových jednotek. Dodávky jednotlivých souprav, které budou zahrnovat detailní specifikaci pro konkrétní jednotky například v počtu vozů a kapacitě jednotek, pak vyjdou z požadavků objednavatele na stanovené lince. Necháme tak vyrobit pouze takový počet vlaků a v takové konfiguraci, kolik jich budeme potřebovat na příslušný výkon objednaný naším zákazníkem,“ vysvětlil předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. Českým drahám tento postup umožní pružně reagovat na výběrová řízení i na čerpání evropských fondů, ze kterých má být nákup elektrických jednotek financován.

Další poptávka směřuje k dodavateli moderních bezbariérových motorových jednotek pro domácí rychlíkové spoje. ČD plánují odebrat až 30 motorových souprav za čtyři miliardy Kč. Dodávky jednotlivých vlaků budou opět vycházet z konkrétních potřeb dopravce, které vzejdou z uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti na vyjmenovaných linkách. Pro konkrétní linky mohou být jednotky v různé konfiguraci například jako dvou- nebo třívozové s minimální kapacitou 120, respektive 180 míst k sezení. Jejich výroba bude záviset na požadavcích zadavatele veřejné dopravy pro konkrétní linku. Až 50 rychlíkových vozů, které by měly sloužit v mezistátní dopravě, je obsahem dalšího vypsaného tendru. Dopravce chce uzavřít s dodavatelem rovněž rámcovou smlouvu a jednotlivé vozy pak objedná až podle skutečných potřeb a uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti. „Kvůli rostoucímu počtu vlaků s nejvyšší rychlostí 160 km/h nebo na zahraničních tratích dokonce i více, budeme v příštích letech potřebovat doplnit náš vozidlový park o další osobní vozy splňující nejvyšší nároky na provoz rychlostí alespoň 200 km/h,“ pokračuje předseda představenstva ČD Pavel Krtek. Největší uplatnění by měly nové vozy najít na lince Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. Předpokládaná hodnota rámcového kontraktu zahrnujícího také potřebné množství náhradních dílů pro zajištění výměnného systému při údržbě a provozu a také sérii periodických oprav vozů po najetí stanoveného počtu kilometrů je okolo 2,2 miliardy Kč.

Řídící výbor ČD už schválil vypsání soutěže na desetiletý pronájem deseti lokomotiv za více než miliardu Kč. Ty státní dráhy potřebují pro dopravu vlaků mezi Prahou a Hamburkem, kde nemohou využít svých strojů ze Škody Transportation. Dráhy totiž potřebují třísystémové stroje pro rychlost až 200 kilometrů v hodině, aby mohly plnit smlouvu s německými drahami Deutsche Bahn. Německý dopravce zaštítěný sankční hrozbou tlačí na to, aby hamburské expresy jezdily už od prosince bez přepřahání. České lokomotivy řady 380 mohou v Německu kvůli chybějícímu povolení jezdit pouze rychlostí 120 km/hod. V úvahu připadá především pronájem strojů Siemens Vectron, které mohou jezdit v Evropě bez omezení.

Právě vectrony rozšíří lokomotivní park nákladního dopravce ČD Cargo, v polovině dubna byla podepsána smlouva se společností Siemens Česká republika na dodávku prvních pěti interoperabilních lokomotiv této řady. „Rozhodnutí o nákupu nových interoperabilních lokomotiv je součástí dlouhodobé strategie ČD Cargo, respektive naplňování jednoho ze zásadních cílů společnosti, kterým je expanze na zahraniční trhy,“ informoval předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. Podle jeho slov je obnova vozového parku nezbytná, pokud si chce ČD Cargo udržet tržní podíl a pozici jednoho z nejvýznamnějších evropských dopravců. Lokomotivy Vectron budou schopné provozu nejen ve všech sousedních zemích, ale také například v Maďarsku nebo Rumunsku. Jejich nasazení se očekává na vlacích s automobily mezi Slovenskem, Českou republikou a Německem i na dalších mezinárodních spojích. 

Nová vozidla si chce pořídit i Regiojet

Na informaci Českých drah o plánovaných investicích do nových vozidel reagoval i konkurenční Regiojet vlastněný podnikatelem Radimem Jančurou oznámením, že společnost podporuje plán zvažovaný ministerstvem dopravy. Ten spočívá v tom, že místo jednotlivých dopravců by vozidla pro linky, které bude stát poptávat v soutěži, kupoval stát a následně je pronajímal dopravcům, kteří v soutěžích zvítězí. Na nákup vozidel totiž Česko může čerpat z fondů EU více než 20 miliard Kč a financovat z nich až 85 procent ceny pořizovaných vlaků.

Pokud by ale tento projekt neprošel a vlaky by nakupovali podle zažitých modelů dopravci, je RegioJet připraven do nových vozidel investovat tři miliardy Kč. Na většinu této sumy má už údajně zajištěné financování. „Společně s dalšími dopravci jsme informovali premiéra Sobotku, že nákup nových vozidel je zapotřebí schválit tak, aby desítky miliard Kč neskončily bez výběrového řízení u jediného dopravce a ve ŠKODA Transportation. Pokud by k tomu došlo, zamezíme jakémukoli zadání dotovaných vlaků přímo Českým drahám,“ uvedl Radim Jančura. V případě, že by vláda neschválila postup navržený ministerstvem dopravy a prosadil se nákup do majetku dopravce, jsou RegioJet a další dopravci připraveni okamžitě vyhlásit identická výběrová řízení na pořízení souprav jako České dráhy.

Tato výběrová řízení prý budou na rozdíl od ČD zcela férová a otevřená pro všechny výrobce vozidel, jako jsou Siemens, Stadler, Alstom, Bombardier a další. „To bude znamenat mnohem výhodnější cenu a otevřeně se ukáže, jak nevýhodné a drahé jsou nákupy od Škody Transportation,“ dodal Radim Jančura. 

(tj)

spinner